STIP-opleidingen organiseert het vierde symposium Luchtbeheersing Operatiekamers.

Met de huidige inzichten en wetenschappelijke onderbouwingen gaan wij terug naar de vraag: Welke factoren veroorzaken Postoperatieve wondinfecties (POWI’s) en wat is de afzonderlijke bijdrage van elke factor? Hoe kunnen wij de invloed van elke factor verminderen? In de toekomst zullen de operatiewonden pas gesloten worden, als het OK-team zeker weet dat de ingreep met succes is uitgevoerd. Dat betekent dat er meer (doorlichtings-)apparatuur in de operatiekamer aanwezig zal zijn. Dit vraagt wellicht een andere kijk op de luchtbeheersingssystemen, materialen en gedrag.

 

Vanuit de domeinen techniek, microbiologie en menselijk gedrag proberen wij deze dag antwoord te vinden op de vraag hoe wij de POWI’s kunnen reduceren tot een aanvaardbaar niveau:

 • Wat is een aanvaardbaar niveau van POWI’s;
 • Welke Europese normen zijn er;
 • Wat is de invloed van de techniek;
 • Wat is de invloed van het menselijk gedrag;
 • Wat is de invloed van kleding op de microbiologische belasting.

 

 

Of een patiënt na een operatie een wondinfectie krijgt, hangt van veel factoren af.

De risico’s zijn te beheersen vanuit het oogpunt van:

–       Techniek luchtbehandeling & bouw operatiekamer;

–       Gedrag medewerkers, operateurs en bezoekers;

–       Inrichting en onderhoud;

–       Inbedding in het kwaliteitssysteem.

 

 

Doelgroepen:

 • Managers operatiekamer (NVLO)
 • OK-assistenten en anesthesiemedewerkers (LVO)
 • Orthopeden (NOV) en chirurgen
 • Oogartsen (NOG)
 • Arts-microbiologen (NVMM)
 • Deskundigen infectiepreventie (VHIG)
 • Leden infectiepreventie commissie/ werkgroep (ver-)bouw OK
 • Managers/ medewerkers technische dienst ziekenhuizen (NVTG)
 • Klinisch Fysici (NVKF)
 • Installateurs/ aannemers/ validatie & adviesbureaus/ etc. (TVVL)


Inschrijven tot 28 februari 2018: 10 % vroegboekkorting

 • Het standaardtarief voor inschrijving is €185 (-10%= € 166,50) doelgroep 1.
 • Leden van VHIG, NVTG, VCCN, LVO en NVLO kunnen gebruik maken van een gereduceerde prijs €165 (-10%= € 148,50). Kies bij het inschrijven doelgroep 2.
 • Orthopeden en andere chirurgen betalen € 235 (-10%= € 211,50) doelgroep 3.
  Inschrijven via deze link

 

 

 

Programma symposium: Luchtbeheersing OK’s ’Back to Basic’

 

9.00 – 9.30                Ontvangst + inschrijven + bezoek informatiemarkt

 

9.30 – 9.35                 Opening

Pieter Sloot, voorzitter STIP-bestuur + kwaliteitscoördinator Rijnstate Arnhem

 

9.35 – 9.45                  Dagvoorzitter
Babette Rump, arts maatschappij en gezondheid RIVM

 

9.45 – 10.45                 Research into microbiological and technical factors of post surgical wound infections

Berit Reinmüller + Bengt Ljungqvist, hoogleraren Chalmers University of Technology, Göteborg
Zij zullen ingaan op de verschillende onderzoeken die zij en anderen hebben uitgevoerd naar de verschillende factoren die de postoperatieve wondinfecties kunnen beïnvloeden. Presentatie = Engels

 

10.45 – 11.15                Pauze + bezoek informatiemarkt

 

11.15 – 11.45                Re design operating room from the ground up!

John Mangiardi, MD neurosurgeon and the founder van Optimus ISE

In de Maartenskliniek Nijmegen loopt de ontwikkeling van de verbouw van de OK’s. De OK’s zijn radicaal anders en zijn ontworpen op basis van input van chirurgen. Verschillende technieken worden samengevoegd. Voor operateur en OK-personeel wordt het een aangename omgeving om in te werken, zonder pendels met lampen. Tevens wordt er daarmee een veiliger en aangename omgeving voor de patiënt gecreëerd.’ Presentatie = Engels

 

11.45 – 12.15                Europese normen luchtbeheersing
Roberto Traversari, senior-adviseur, TNO
Roberto zal ingaan op de ontwikkelingen op Europees niveau betreffende CEN TC 156 WG18 “Ventilation in Hospitals”. Er wordt momenteel gewerkt aan een algemeen deel, een deel specifiek over operatiekamers en een deel betreffende isolatiekamers. De belangrijkste punten uit deze normen o.a. principes zullen worden gepresenteerd, toegelicht en gerelateerd aan de Nederlandse situatie.

 

12.15 – 12.45                 Uit welk luchtbeheerssystemen kun je kiezen?

Martin Janssen, coördinator operatiekamer technologie, Radboudumc Nijmegen

Hoe kom je nou tot een keuze van een luchtbeheersysteem. Welk argumenten en afwegingen spelen een rol voor de ontwerper, de bouwer en de gebruiker.

 

12.45 – 13.45                Lunchpauze + bezoek informatiemarkt

 

13.45 – 14.15                Gedrag en VCCN RL 8

Frans Saurwalt, technical manager Kropman contamination control

VCCN RL 8 gaat over monitoring tijdens opdekken en opereren en beoogt beheersing van de omstandigheden. Welke gedragselement spelen een rol? Met diverse onderzoeken en observaties wordt een eerste beeld gevormd van factoren en de beheersbaarheid daarvan. 

 

14.15 – 14.45                Opragon, de heilige graal?

Arine Bakker, deskundige infectiepreventie, St. Jansdal Harderwijk
In deze presentatie worden de ervaringen gedeeld van het eerste jaar werken in een OK-complex volledig uitgerust met Opragon. Ervaringen van werkvloer, techniek en infectiepreventie komen aan bod. Daarnaast zal de stand van zaken worden verteld over KVE-metingen in bedrijf bij Opragon.

 

14.45 – 15.15                Theepauze + bezoek informatiemarkt

 

15.15 – 15.45                Van Basis naar de toekomst

Ina Roubos, Roubos adviesbureau

Een OK-complex bouwen of renoveren betekent voldoen aan allerlei richtlijnen, maar bovenal: ervoor zorgdragen dat de juiste BASIS voor de werkprocessen aanwezig is. Het succes van een goed OK-complex wordt bepaald door het faciliteren van het primaire proces, de werkprocessen, een slimme logistiek èn of het complex is voorbereid op de toekomst. Maar wat is “voorbereid op de TOEKOMST”? 

 

16.00 – 16.45                WHO-richtlijn versus WIP-richtlijn

 1. Peterhans van den Broek, voorzitter expertgroep WIP-richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1

De WHO-richtlijn stelt ons voor meer dan de vraag of UDF wel of niet bij knie- en heupoperaties moet worden gebruikt. Ze stelt de hele luchtbehandeling inclusief zaken als stroomrichting van de lucht en gebruik van gefilterde lucht ter discussie. Is het tijd om te stoppen met luchtbehandeling in Nederlandse operatiekamers?

 

16.45 – 16.50                Afsluiting

 

16.50 – 17.30                Hapje en drankje voor het afscheid

 

Bron: Stip Opleidingen