NEN organiseert op 21 maart 2019 een symposium over de nieuwe wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen. Dit is de derde editie, waarbij de nadruk komt te liggen op de laatste periode voor de deadline van de implementatie van de nieuwe wetgeving. Rode draad is de pragmatische vertaalslag. Wat betekent de wetgeving voor de verschillende partijen in de keten? Het symposium is bedoeld voor zowel fabrikanten/leveranciers, importeurs, distributeurs als ook zorginstellingen. Voor zorginstellingen als ook klasse I hulpmiddelen zijn in de middag op verzoek sessies toegevoegd om vragen te kunnen stellen en in gesprek te gaan over het onderwerp.

Zowel in 2016 als in 2017 organiseerde NEN symposia over de nieuwe wetgeving (MDR) voor medische hulpmiddelen. Bij de eerste editie werden de deelnemers geïnformeerd over de nieuwe wet en de wijzigingen. De tweede editie stond in het teken van implementatie. De derde editie in 2019 gaat weer een stap verder, aangezien er dan nog krap een jaar te gaan is. Rode draad van alle edities is de doelstelling: deelnemers moeten na deelname naar huis met informatie en kennis over wat hen te doen staat, hoe ze de wetgeving kunnen vertalen naar de eigen verantwoordelijkheden.

Voor wie?

Elke belanghebbende partij is welkom! Met name kleinere organisaties (MKB) zijn welkom, omdat deze vaak te maken hebben met een beperkte capaciteit om optimaal voor te bereiden en aanpassingen te doen. Ook zorginstellingen & kleine zorgaanbieders zijn welkom. Het symposium heeft als doelgroep: fabrikanten/leveranciers, importeurs, distributeurs als ook voor zorginstellingen. Heeft u met de MDR te maken en heeft u vragen over implementatie, dan is dit het symposium om bij te zijn!

Programma: pragmatische vertaalslag

Voor het programma is getracht een pragmatische vertaalslag te maken naar de sector. Resultaat is een programma dat inzicht geeft in de stand van zaken van het implementatietraject, informatie geeft over klinisch onderzoek, waar Notified Bodies staan en wat hun rol is, en wat men moet regelen op het gebied van klinisch onderzoek & Postmarket Surveillance (PMS). Er is ruimte voor vragen vanuit het veld, vanuit de verschillende partijen in de keten.

Het programma is tot stand gekomen in overleg met de programmacommissie. Deze commissie bestaat uit deskundigen/experts, die weten welke vragen er leven.

Zorginstellingen en kleinere zorgaanbieders, klasse I hulpmiddelen

Voor het symposium is grote belangstelling gebleken. Zowel de eerste als de tweede editie van het symposium zijn zeer goed tot uitstekend gewaardeerd. Deelnemers hebben in de evaluatie een aantal verbeterpunten meegegeven. Eén van de punten die hieruit is voortgekomen, naast het verzoek om de meet & greet sessies te verruimen, is aandacht voor zorginstellingen en kleinere zorgaanbieders. Daarnaast is verzocht een sessie toe te voegen gericht op klasse I hulpmiddelen. Dit is ook een behoefte die bleek vanuit een aantal normcommissies van NEN. In de middag vindt daarom een speciale sessie plaats, bedoeld voor zorginstellingen en kleinere zorgaanbieders. Bent u werkzaam in een zorginstelling, in een tandheelkundige praktijk en/of en huisartsorganisatie, dan bent u welkom om aan deze sessie deel te nemen. U kunt in het inschrijfformulier uw keuze voor deze sessie aangeven. Hierin is ook de keus opgenomen voor deelname aan een sessie voor klasse I hulpmiddelen.

Meet & greet sessies

De dag start met een aantal presentaties, waarbij belangrijke punten over en in de MDR worden toegelicht door deskundigen. In de middag is er gelegenheid om in gesprek te gaan de verschillende sprekers in de meet & greet sessies. Uit de evaluaties van de vorige twee edities is gebleken dat deze sessies van toegevoegde waarde zijn voor de deelnemers en dat men meer tijd wil hebben. Bij de derde editie is hiermee rekening gehouden.

Meer informatie

Bekijk het volledige programma en/of meld u direct aan voor dit symposium. Voor inhoudelijke informatie over dit symposium: Saliha Lalout, Consultant NEN Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 431 of e-mail zw@nen.nl. Voor organisatorische vragen: NEN Evenementen, telefoon 015 2 690 422 of e-mail evenementen@nen.nl.