In het Flevoziekenhuis heeft Kieback&Peter onlangs voor de OK’s redundante regelsystemen geleverd. Deze regelsystemen zorgen voor de nauwkeurige regeling van de temperaturen, relatieve luchtvochtigheid en de luchtstromen via het Opragon® OK-plafondsysteem in de ruimte. Daarnaast is een volledig gescheiden OK-monitoringsysteem geleverd. Dit systeem toont aan dat alle installaties functioneren en de operatie kan beginnen. Bovendien zijn bijzondere datakoppelingen gemaakt met het Bender bedieningssysteem en het SAP ERP-patiëntensysteem. Tot slot heeft Kieback&Peter de software ontwikkeld voor een verzamelscherm, waarop de dagcoördinator de status van alle OK’s kan zien. Bij een probleem kan men direct de afdeling Technische dienstverlening inschakelen. Dit project is een goed voorbeeld van systeemintegratie en maatwerk door Kieback&Peter.

Opragon® luchtverdeelsysteem

Raymond Hinse van de afdeling Technische dienstverlening: “De OK’s zijn voorzien van het innovatieve Opragon® luchtverdeelsysteem, dat de lucht verdeeld via bollen in het plafond. Dit systeem werkt met twee zones. De schone middenzone voor de patiënt en de chirurg met zijn staf, en de omliggende zone waar de inblaastemperatuur altijd 1,5 graden hoger is. Het grote voordeel is dat in beide zones schone lucht wordt ingeblazen en laag in de hoeken wordt afgezogen. Daardoor is de kans op infectie een stuk kleiner in vergelijking met het traditionele laminaire downflowsysteem. Dankzij deze innovatieve techniek voldoen alle OK’s nu aan de cleanroom klasse ISO 5.”

Redundante regeltechniek

Om 100% betrouwbaarheid te garanderen is de primaire installatie, zoals de meet- en regeltechniek, uitgevoerd als redundant systeem. De toegepaste DDC4000 regeltechniek in combinatie met de hoogwaardige sensoren, zorgen voor de nauwkeurige regeling van de temperaturen. Daarnaast zorgt het regelsysteem voor de regeling van de drukhiërarchie in het OK-complex, zodat in combinatie met de ΔT van 1,5 °C van de inblaaslucht, effectieve luchtstromingen ontstaan en de kans op infectie zo klein mogelijk is. De relatieve vochtigheid wordt geregeld op 55%.

Systeemintegraties met Bender en SAP

In elke OK is voor de bediening en monitoring een Bender-touchscreen geïnstalleerd, die de status aangeeft van de drukhiërarchie, gassen, brandmelding, bewegingen (deur), trafo-bewaking, temperaturen en relatieve vochtigheid. De datakoppeling van het Bendersysteem met het Kieback&Peter regelsysteem geschiedt via het open communicatieprotocol BACnet®.

Voor de automatische registratie van de OK-gegevens aan de patiëntgegevens is het regelsysteem, via potentiaalvrije digitale contacten, gekoppeld aan het SAP ERP-systeem. Men kan in eigen beheer zelf aanpassingen doen, zoals het aanmaken van beeldplaatjes en datapunten.