Het aantal hybride OK’s dat gebruikmaakt van een plafondgemonteerd beeldvormingssysteem neemt toe. Dit zorgt voor een verstoring in de luchtstroom vanuit het Uni Directionele Flow systeem (UDF). De vraag is of deze verstoring leidt tot meer verontreiniging en daarmee tot een hogere kans op infectiegevaar? Een onafhankelijk onderzoek van TNO geeft hierover uitsluitsel: met een plafondgemonteerd systeem in een hybride OK worden luchtkwaliteitswaarden bereikt die ver onder de internationaal geaccepteerde drempelwaarde van 10 kiemvormende eenheden per kubieke meter (KVE/m3) liggen.

 

Dr. ing. Roberto Traversari, MBA, is senior researcher en consultant bij TNO. Hij promoveerde met een proefschrift over luchtbehandeling in de OK. Traversari: “Bij een UDF-systeem in een hybride OK moet een luchtstroom zo ongestoord mogelijk naar beneden gaan. Er zijn mensen die denken dat als de luchtstroom verstoord wordt, er meer verontreiniging in de lucht zou komen. Met meer kiemvormende eenheden in de lucht neemt de kans dat een wond gecontamineerd raakt toe, en daardoor het risico op een infectie.

Lees verder

Bron: Medisch Perspectief (Philips Health Systems)