Tork heeft onderzoek gedaan naar handhygiëne onder meer dan 1.000 zorgprofessionals in vijf verschillende landen. 60% van de respondenten vindt dat handhygiëne een hogere prioriteit moet krijgen. Bovendien zegt 40% een betere opleiding te verlangen. Om handhygiëne kwesties binnen de gezondheidszorg aan te pakken, lanceert Tork als één van de eerste een interactieve virtual reality (VR) training op het gebied van handhygiëne.

 

In de virtuele training neemt de trainer de rol aan van een arts of verpleger in het ziekenhuis. De trainer zorgt voor verschillende patiënten en afhankelijk van de opvolging van de WHO´s 5 momenten van handhygiëne zijn er uiteenlopende resultaten. Een goede handhygiëne wordt beschouwd als de belangrijkste methode om infecties in zorginstellingen te voorkomen en onder controle te houden. Het doel van de training is om zorgprofessionals aan te zetten tot consequente en zorgvuldige handhygiëne maatregelen die infecties helpen voorkomen bij de patiënten.

Vier van de vijf zorgprofessionals geven aan dat ze de handhygiëne regels beter naleven als dit gebaseerd is op feiten en onderzoek. Tork heeft daarom samengewerkt met gedragswetenschappers, universitaire ziekenhuizen en deskundigen om een op feiten gebaseerde oplossing te bieden die helpt om de theorie in de praktijk toe te passen.

 

“De professionals in de gezondheidszorg zijn zich terdege bewust van het belang van handhygiëne en dit is een onderdeel van hun opleiding. Professionals kunnen in deze innovatieve training hun kennis testen in een veilige simulatie. De trainer geeft direct feedback zodat de professional  kan leren van snel gemaakte fouten”, zegt professor Didier Pittet, directeur van het Infectiepreventie- en -controleprogramma aan de Universiteit van de Geneefse Ziekenhuizen en de Faculteit Geneeskunde, Zwitserland.

 

Deelnemen aan de training?

 

Het enige dat nodig is, is een VR-compatibele smartphone, een VR-headset met een afstandsbediening en de Tork VR Training app. De app is beschikbaar via App Store en Google Play en is gratis te downloaden. [Link naar app store]. [Link naar Google Play].

 

Over het onderzoek

 

Het onderzoek is in november en december 2018 uitgevoerd door United Minds, in opdracht van Tork. In het onderzoek zijn gezondheidszorg professionals gevraagd naar handhygiëne op de werkplaats. In totaal namen 1017 gezondheidszorg professionals mee aan het onderzoek. De respondenten zijn afkomstig uit de US, UK, Polen, Zweden en Duitsland.

 

Voor meer informatie over de Virtual Reality training van Tork, klik hier.