Binnen de Meetbaar Beter ziekenhuizen houden artsen gedetailleerd bij wat het effect van een behandeling voor een patiënt is geweest. Door de nieuw geïntroduceerde uitkomstenmonitor kunnen de artsen de overlevingscijfers dagelijks vergelijken met landelijke cijfers en kunnen zij direct zien wat goed gaat en waar zij eventueel kunnen verbeteren. De uitkomstenmonitor biedt een unieke kans om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. In het Value Based Healthcare concept dat wordt geïmplementeerd binnen Meetbaar Beter gaat het er om de patiëntwaarde verder centraal te stellen en te verbeteren. Dat wil zeggen: betere behandeluitkomsten die voor de patiënt relevant zijn, tegen lagere kosten.

Vroegtijdig signaleren van verbeterpotentieel
Door frequent de voor de patiënt relevante uitkomsten te monitoren en te vergelijken met het recente landelijk gemiddelde, kunnen de artsen van de deelnemende hartcentra snel signaleren wanneer hun prestaties beneden of boven verwachting zijn. De uitkomstenmonitor stimuleert daardoor een cultuur die gericht is op kwaliteitsverbetering. Als artsen weten dat hun behandelingen net zo goed zijn als die in andere centra of dat hun behandelingen beter kunnen, hebben zij een handvat om te onderzoeken waar de mogelijke verbeterpunten liggen.

 

Jacques Koolen, interventiecardioloog en bestuurder van Meetbaar Beter: “Een paar jaar geleden hadden we op mijn vakgebied dotteren beperkt zicht op de resultaten van behandelingen in de dagelijkse praktijk. Daar is binnen Meetbaar Beter veel verbetering in aangebracht met haar jaarlijkse publicatie. Met de uitkomstenmonitor kunnen centra dagelijks hun resultaten vergelijken met het landelijk gemiddelde. Dat biedt mogelijkheden om veel sneller te leren van je resultaten. Bijvoorbeeld in de internet- en social media branche is het heel gebruikelijk dat je kortcyclisch evalueert en bijstuurt. Goed dat deze mogelijkheden nu ook in de hartzorg ontstaan.”

 

Bovendien kunnen de voorspellingsmodellen ook gebruikt worden om te beoordelen of de geïmplementeerde verbeteracties wel het gewenste effect hebben op de kwaliteit van zorg. Succesvolle verbeterprojecten kunnen worden gedeeld met andere aan Meetbaar Beter deelnemende centra.

 

Daarmee is Meetbaar Beter bezig met de kern van Value Based Healthcare; door inzichten over kwaliteit van zorg te krijgen en te vertalen naar praktische patiëntgerichte verbeteringen.

 

De voorspellingsmodellen die de basis vormen voor de uitkomstenmonitor van Meetbaar Beter hebben een hoge voorspellingskracht en zijn gebaseerd op grote datasets uit de Nederlandse praktijk: 83.000 dotterbehandelingen en 30.000 bypassoperaties. Hierdoor zijn de voorspellingen de meest representatieve benchmark die beschikbaar is voor deze behandelingen in Nederlandse hartcentra. De voorspellingsmodellen van Meetbaar Beter zijn gevalideerd door een internationale academische adviesraad waarin verschillende statistische experts hun advies uitbrengen.

 

Lancering van nieuwe voorspellingsmodellen
Meetbaar Beter heeft er voor gekozen om met de voorspellingsmodellen te beginnen met het vergelijken van de mortaliteit van patiënten die een dotterbehandeling ondergaan en voor patiënten die een bypassoperatie ondergaan. In de nabije toekomst zullen ook modellen voor andere ziektebeelden, behandelingen en uitkomsten opgeleverd worden.

Bron Meetbaar Beter