Op woensdag 12 oktober organiseert VCCN de 14de Nationale CleanroomDag in combinatie met een informatiemarkt Contamination Control in Congrescentrum Spant! in Bussum. Ontvangst en bezoek van de informatiemarkt is vanaf 09.00 uur. Aanvang programma om 09.55 uur. Einde: ca. 17.00 uur. Het programma bestaat uit twee parallelle programma’s.

Voor nieuwe vakgenoten is er een lezingenprogramma met de onderwerpen:

 • Contamination Control als rode draad
 • Normen
 • Ontwerp en Specificatie
 • Het realisatietraject van een cleanroom
 • Cleanroomvalidatie: doel en methode
 • Operations (schoonmaak & desinfectie, beheer en kleding).

Voor de meer ervaren vakgenoten is er keuze tussen diverse workshops (maximaal 3) of deelname aan (een gedeelte van) het lezingenprogramma. Workshoponderwerpen (met aanmelding vooraf):

 • Toetsingskader IGZ
 • Projectmanagement
 • Schoonmaak en desinfectie van cleanrooms
 • OK-monitoring
 • Microbiologie in risicogebieden
 • Luchtdoorlatendheid
 • Gedrag en gebruik van een cleanroom
 • Normen en Richtlijnen 14644.1 en 2

Beide groepen werken in het laatste uur in groepjes een praktijkvoorbeeld uit. Er zijn drie cases vastgesteld: 1. Risk Assesment, 2. Productlogistiek en 3. Rekenen aan cleanrooms (stof- en kiemstof).

Nadere informatie, het uitgebreide programma en het aanmeldingsformulier vindt u op de website www.vccn.nl.

Contactpersoon VCCN: Sandra van Ewijk-Jansma, (088) 401 06 52, s.vanewijk@vccn.nl

Bron: VCCN