Ziekenhuizen leven in een onzekere tijd. Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden. Er is druk om onnodige zorg terug te dringen. Innovatie, vooral op het gebied van AI, gaat razendsnel. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de beeldstrategie van het ziekenhuis. De cloud biedt de flexibiliteit om op meerdere toekomstscenario’s voorbereid te zijn. 

Hoeveel beelden genereert uw ziekenhuis over vijf of tien jaar? En met hoeveel ziekenhuizen zult u die beelden tegen die tijd delen? Het is bijna niet te voorspellen gezien de vele ontwikkelingen die hier impact op hebben. Allereerst het terugdringen van onnodige zorg. Al jaren wordt hierover gesproken en enkele projecten laten zien dat het ook kan. Het wachten is op een nieuwe vorm van financiering, meer gericht op value based healthcare.

Een andere onzekerheid zijn de vele samenwerkingsverbanden. Twee ziekenhuizen die samengaan, zullen hun Enterprise Image Management willen integreren. Als ze twee verschillende merken hebben, betekent het dat één van beide ziekenhuizen moet overstappen. Is het verstandig om dan te investeren in een on-premise omgeving, of ligt de keus voor de cloud meer voor de hand?

Dan is er nog de discussie over hoe lang u de beelden wilt bewaren. On-premise storage is duur. Met het oog op research is het – zeker gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van AI – verstandig om beelden zo lang mogelijk te bewaren: het beeldarchief als data-goudmijn. Om de kosten van die goudmijn in de hand te houden, is beeldstorage in de cloud voor veel ziekenhuizen een interessante optie.

Hybride cloud

Het is dan ook niet vreemd dat ziekenhuizen die erover denken hun Enterprise Image Management platform in de cloud onder te brengen, beginnen met hun archief, zegt Rutger van Beek, Accountmanager bij Sectra. “Zij houden hun productie-omgeving nog on-premise vanwege de zeer hoge eisen die specialisten stellen aan de performance. Maar hun archief zetten ze in de cloud. Zo ontstaat een hybride omgeving. Specialisten doen weliswaar vaak een beroep op archiefbeelden, maar de overgrote meerderheid van die archiefaanvragen is voorspelbaar omdat het gaat om geplande onderzoeken. De eerder gemaakte beelden kun je de nacht van tevoren al klaarzetten. Dit noemen we prefetchen. Bij de ongeplande onderzoeken (inloop) werkt prefetchen ook en binnen tien minuten is het onderzoek opgehaald. Als je dit procesmatig goed inregelt …

 

Verder lezen? Lees hier het hele artikel over de veiligheid van cloud en de mogelijkheden van beelduitwisseling en artificial Intelligence door middel van cloud.