Om antibioticaresistentie te voorkomen, is multidisciplinaire samenwerking om goed gebruik van antibiotica te bevorderen (Antimicrobial Stewardship) een voorwaarde. AMS is inmiddels gemeengoed binnen de ziekenhuizen.

De ZZG Zorggroep, een aanbieder van verpleeghuiszorg in de regio Nijmegen, heeft een vertaalslag gemaakt van AMS in de ziekenhuizen naar de verpleeghuiszorg. De aanbevelingen en werkmaterialen zijn beschreven in de onderstaand downloadbare handleiding. Deze aanbevelingen zijn te beschouwen als mogelijke onderdelen van een ‘gereedschapskist’, die binnen het eigen samenwerkingsverband ingezet kunnen worden.

Download hier de handleiding ‘Antimicrobial Stewardship binnen de verpleeghuiszorg’. 

Uit onderzoek blijkt dat antibioticagebruik en -resistentie in verpleeghuizen veel voorkomen en het voorschrijven van antibiotica meestal niet gebaseerd is op duidelijke richtlijnen en/of actuele resistentiegegevens. De Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) adviseert om, net als in de ziekenhuizen, ook in de verpleeghuizen Antimicrobial Stewardship (AMS) met antibioticateams (A-teams) in te stellen.

Bron: Actiz