CNV, FNV, NU91 en V&VN eisen van het RIVM zo snel mogelijk aanpassing van de richtlijn voor het gebruik van beschermde maskers door zorgpersoneel. De RIVM-richtlijn gaat nu nog uit van het gebruik van FFP2-masker alleen bij hoog risico handelingen bij patiënten die van Covid19 ziek of verdacht zijn. De vier vakbonden vragen aan het RIVM deze te veranderen in preventief gebruik van FFP2-maskers door alle zorgmedewerkers ongeacht de setting en de handelingen die uitgevoerd worden.

Anneke Westerlaken, voorzitter van CNV Zorg & Welzijn: “Ik denk aan deze specifieke maskers voor zorgverleners in álle sectoren waar men te maken heeft met COVID-patiënten. Dat zijn zorgwerkers in ziekenhuizen, maar vooral ook verpleeghuizen, instellingen voor gehandicapten en huisartsen die mensen thuis bezoeken.”

Ook al is er nog geen volledige duidelijkheid over de noodzakelijkheid van FFP2-maskers, zorgmedewerkers moet optimale veiligheid geboden worden door ze standaard met het FFP2-masker te laten werken. Dit helpt hen het infectierisico zo klein mogelijk te houden. De beschikbaarheid is geen probleem: FFP2-maskers zijn in voldoende mate aanwezig in Nederland om in de komende maanden te voldoen aan de toegenomen vraag die op een wijziging van de richtlijn door het RIVM zal volgen.

De vier vakbonden vragen wijziging van de richtlijn van het RIVM vanwege de urgentie van de veiligheid van zorgpersoneel en het steeds vaker voorkomen van de Britse variant van het virus die besmettelijker is. Er is nu al zorgpersoneel besmet met deze nieuwe variant. Ook al zegt het RIVM toe de richtlijn opnieuw te willen gaan bekijken, de vakbonden vragen vanwege de hoge urgentie toch binnen 48 uur een reactie van het instituut.