Heel wat zorgorganisaties streven ernaar hun patiënten of zorgvragers centraal te stellen, maar wat betekent dat concreet voor het ontwerp van de zorgorganisatie en

infrastructuur? Op donderdag 11 mei 2017 worden in de Universiteitshallen in Leuven de resultaten van het onderzoeksproject Van Zorg(zaam) Onderzoek naar Zorg(zaam) Ontwerp voorgesteld. Binnen dit project werd een kader ontwikkeld om onderzoek naar gebruikerservaring in de zorg te ontsluiten naar het werkveld, van zorgorganisaties tot ontwerpers.

De studiedag biedt inzicht in onderzoek lopend binnen verschillende onderzoeksinstellingen en de meerwaarde hiervan voor de praktijk. Concreet zal een antwoord worden gezocht op vragen als:

  • Hoe kan belevingsinformatie worden ingezet om (woon)zorginfrastructuur beter af te stemmen op de eindgebruiker?
  • Hoe kan belevingsinformatie in de praktijk worden gegenereerd? Via onderzoek, co-creatie, ervaringsdeskundigen, …?
  • Hoe verzoenen wij de individuele gebruikersbeleving met de bouw- en kwaliteitsvereisten van de inclusieve en zorgarchitectuur van (over)morgen?

Ook het VIPA wil, in haar toekomstige rol als kenniscentrum, deze piste verder opvolgen en ondersteunen. Zij lichten dan ook de concrete invulling hiervan op korte en middellange termijn toe.

Verder stelt Beno Schraepen (AP Hogeschool Antwerpen) de resultaten voor van een praktijkgericht onderzoek dat peilde naar het thuisgevoel van ouderen in woonzorgcentra.

Tenslotte vertelt Bob Hendrikx (Gipso) het verhaal van een zeer betrokken gebruiker.

Programma
9.30 u.   Welkom (Ann Heylighen, KU Leuven)
9.45 u.   Het belang van gebruikersbeleving in zorgprojecten (Margo Annemans, KU Leuven)
10.15 u.   A sense of home (Beno Schraepen, AP Hogeschool Antwerpen)
10.45 u.   Pauze
11.00 u.   Het (woon)zorg landschap van overmorgen (Alex de Kind, Probis)
11.30 u.   Een verhaal uit het be’leven’sperspectief van een zeer betrokken gebruiker (Bob Hendrikx, Gipso)
12.00 u.   VIPA
12.15 u.   Presentatie platform
12.30 u.   Broodjeslunch & postersessie

Voor wie?
Beleids- en stafmedewerkers uit (woon)zorg- en welzijnsorganisatie met bouwplannen of -ambities, (lokale) overheden, …

Inschrijven?
Inschrijven kan via www.vzwvorm.be.