long covid - zorgmedewerker met mondneusmasker
Foto: Archief

Zorgmedewerkers die long covid opliepen in de eerste coronagolf en daardoor arbeidsongeschikt zijn geraakt, kunnen een bedrag van 15.000 euro per persoon krijgen. Dat is een van de aanpassingen op de lopende begroting die in de Voorjaarsnota staan. Minister Kaag van Financiën stuurde de Voorjaarsnota op 28 april naar de Tweede Kamer.

Er is een omvangrijk pakket aan extra uitgaven aan het parlement voorgelegd. Sinds 2022 omvat de Voorjaarsnota ook een doorkijk naar de komende jaren. Aanpassing van de begroting voor het lopende en de komende jaren hebben onder meer te maken met oorlog in Oekraïne, het prijsplafond voor energie en afwikkeling van de dossiers aardbevingsschade Groningen en Toeslagenaffaire.

Kostendekking

De extra uitgaven worden goeddeels gedekt door meevallers/bezuinigingen. Zo is het plan om de kinderopvang nagenoeg gratis te maken twee jaar uitgesteld en stijgt de hoogte van een aantal boetes. Op Defensie na  moeten alle departementen wel ergens inleveren.

‘Beschamend’

Het compensatieplan voor zorgverleners met long covid werd vorig najaar al gelanceerd door minister Helder van VWS. De vakbonden FNV en CNV bestempelden het als ‘beschamend’. Op advies van de Raad van State liet de minister het aan de werkgevers en vakbonden over om onderling een regeling te treffen. Daar hebben de bonden dus niets extra’s uit kunnen halen.

Zorggerelateerde punten uit de Voorjaarsnota

Naast de steunbijdrage aan zorgmedewerkers met long covid zijn er nog twee ingrepen binnen het maatschappelijk domein zorg. Ten eerste gaat het plan om het eigen risico te verhogen niet door. In de tweede plaats wordt de eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen inkomensafhankelijk per 2025.

Begrotingstekort

Zoals het er nu uitziet zal het begrotingstekort oplopen. Tot en met 2027 zal het schommelen rond het maximum van 3% van het bbp dat de EU hanteert. In 2028 zal het daar bovenuit komen: de ramingen nu belopen ongeveer 3,5%.

Update 11 mei:

In  het kamerdebat van 10 mei heeft minister Helder aangegeven het compensatiebedrag van € 15.000 niet te willen verhogen, zoals gevraagd is door een deel van de oppositie en de FNV. Wel overweegt zij een inflatiecorrectie op het bedrag. Regeringspartijen VVD en D66 zijn tevreden met de regeling.