Deze zomer sprak Medicinfo met vier zorg professionals over hun visie op zorg op afstand. Praten met andere experts in je vakgebied levert tenslotte altijd nieuwe inzichten en kennis op. En kennis is er om te delen. Als afsluiting van de vier gepubliceerde interviews een overzicht van de meest inspirerende uitspraken van de mensen die wij spraken.

 

Paul Koning, orthopedisch chirurg en oprichter van Magenta Connected Healthcare

Wouter Markus, commercieel directeur Robot Care Systems

Maarten Goedhart, huisarts en eigenaar bij Studentenarts en oprichter eerste digitale doktersdienst

Lea Bouwmeester, kwartiermaker landelijke alliantie digitaal samenleven en vanuit haar bestuurlijke en toezichthoudende rollen op het gebied van zorg en innovatie

De ‘Why’

Wat deze experts gemeen hebben is hun droom om de zorg te verbeteren. Alle vier de experts waren over een ding dan ook heel duidelijk: het gaat om de patiënt. Wat dat concreet betekent? Altijd passende zorg bij de hand hebben, zoals Paul en Lea benadrukken. Maarten ziet bij collega’s nog steeds het traditionele denkpatroon; ‘Huisartsen moeten realiseren dat het om de patiënt gaat en niet meer om hen.’ Ook vanuit de technologische hoek wordt deze mening gedeeld, zo geeft ook Wouter aan dat ‘we ons met de vele technologieën die we hebben, moeten richten op de zorgvraag van de patiënt.’

 

Strand & IJsjes

Zorg op afstand en technologie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als strand en ijsjes en als mooi weer en barbecue de combinatie maakt het beter, om in zomerse termen te blijven. Maar wat is de rol van technologie in zorg op afstand? Paul Koning ziet technologie vooral een middel om netwerken van geneeskundigen rondom de patiënt te bouwen, een concept dat hij introduceerde als netwerkgeneeskunde. Wouter haalt als voorbeeld de ontwikkeling van zorgrobot Lea aan: zij zagen een aantal zorgvragen en zijn hier een oplossing voor gaan bedenken. Het was niet het doel om een nieuwe e-health oplossing te bedenken. Eerst de zorgvraag van de patiënt, dan de techniek. Timing is alles bij nieuwe technologieën, vooral Maarten merkte dit jaren geleden toen hij als eerste een digitale doktersdienst oprichtte. ‘Ik was de enige destijds. Heel mooi, maar het was toch alsof je er in je rode Maserati ineens achter komt dat je op de maan staat en niemand je ziet.’

 

Technologie volgt behoefte

Paul is het eens met Maarten dat huisartsen vanuit de patiënt moeten denken. Maar, stelt Paul, huisartsen zijn wel ongelooflijk druk en moeten wel de tools krijgen.’ Maarten plaatst daar wel de kanttekening bij dat huisartsen het door technologie niet perse minder druk krijgen. ‘Het kost tijd om technologie te implementeren maar het maakt je werk wel echt leuker en het is beter voor de patiënt.’ De dokter ‘meekrijgen’ is dus nog een belangrijk thema bij zorg op afstand. Lea ziet de oplossing hiervoor onder andere in het verbinden van belangen; ’We moeten innoveren en transformeren vanuit empathie, door belangen te verbinden kom je samen echt verder.’

 

Dankzij techniek meer persoonlijke aandacht

Omdat zorg op afstand en technologie zo nauw verbonden zijn, heerst de angst dat de zorg minder persoonlijk wordt. Hier zijn het alle geïnterviewden het niet mee eens. Wouter Markus: ‘Ten eerste denk ik dat je vooral moet kijken naar de voordelen. Als mensen namelijk zelfstandiger kunnen functioneren door technologie, dan heeft dat een enorm positief effect op hun zelfvertrouwen. Ten tweede denk ik dat de huisarts altijd de spil in het web moeten blijven en persoonlijk contact moet houden.’ Maarten is het hier als huisarts mee eens: ‘De technologie kan veel taken in de praktijk overnemen, daardoor kunnen wij ons juist tijdens spreekuren ook echt richten op de patiënt.’

 

Luisterend oor

Lea Bouwmeester voegt hieraan toe: ‘We moeten er echt voor zorgen dat er voldoende mensen zijn die een luisterend oor, een goed gesprek en fysieke aandacht kunnen bieden.’ Tegelijkertijd kan de techniek andere belangrijke werkzaamheden overnemen om de druk op de reguliere zorg te verminderen. ‘Als techniek het regelwerk over kan nemen, is er meer tijd over voor persoonlijk contact. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van een Artificial Intelligence coassistent die helpt bij het nemen van beslissingen.’

 

Zorg voorkomen

Vanuit alle hoeken komt steeds een onderwerp naar boven als we het over zorg op afstand hebben: zorg bieden is niet alleen mensen beter maken maar juist voorkomen dat ze in de toekomst zorg nodig hebben. Ook hier kan zorg op afstand een belangrijke rol inspelen, zoals het informeren van mensen door webinars of het inwinnen van advies bij medisch specialisten per telefoon of app. Toch is ook hier weer technologie een middel en geen doel. Maarten: ‘Appen met een specialist doet een patiënt niet omdat het kan maar omdat hij een mening wil. Uiteindelijk gaat het erom dat een patiënt snel en goed geholpen wil worden en dat er oprechte aandacht en persoonlijk contact blijft.’

 

De toekomst

De zorg verbeteren doen we samen, er is niet één partij die een oplossing voor alles heeft. Het is ook een denkwijze, vertelt Lea: ‘Het gaat er niet om of een glas halfvol of halfleeg is. Het gaat erom: waar is de kraan?’ Deze positieve insteek deelt Maarten in een korte, maar krachtige, visie: ‘De patiënt centraal stellen begint met oprecht het beste voor je patiënt willen.’ Dat er nog uitdagingen zijn is zeker. Zo ziet Wouter het interpreteren van data als een van de grotere aandachtspunten voor de nabije toekomst. ‘Dankzij technologie verzamelen we veel data, nu is de volgende stap dat we deze natuurlijk juist gaan interpreteren en gebruiken.’ Paul Koning erkent dit maar is vooral positief over de toekomst van de zorg ‘Wij maken er werk van en blijven bij ons motto: move knowledge, not patients!’