Dagelijks zijn zorginstellingen in de weer om de zorg kwalitatief nog beter, nog veiliger te maken. Elkaar inspireren kan hierbij een grote rol spelen. FMT Gezondheidszorg start daarom, samen met diverse organisaties zoals zorginstellingen, brancheorganisaties, universiteiten en hogescholen met de realisering van het Inspiratieboek ‘ Kwaliteit & Veiligheid in de Zorg’.

Het inspiratieboek richt zich op bestuurders, managers en medewerkers in zorginstellingen, maar ook op partijen betrokken bij de ontwikkeling en instandhouding facilities en infrastructuur die hiervoor noodzakelijk zijn.

Thema’s
De inhoud van het inspiratieboek bestaat o.a. uit best practices van ziekenhuizen en de langdurige zorg. Daarnaast is over een groot aantal voorbeelden te lezen van (innovatieve) producten en diensten die bijdragen aan een optimalisering van de veiligheid in de zorg.

In het boek komen o.a. de onderstaande thema’s aan de orde:

 • medicatieveiligheid;
 • brandveiligheid;
 • operatiekamers en isolatiekamers;
 • distributiesystemen voor medische gassen;
 • infectiepreventie;
 • logistiek;
 • elektrische energievoorzieningen en noodstroom;
 • veiligheid en continuïteit van ICT systemen;
 • bedrijfscontinuïteitsplannen en risicoanalyses;
 • vergrijzing en het nieuwe wonen voor ouderen;
 • monitoring;
 • sociale veiligheid in gebouwen;
 • innovaties.

Dynamisch
Het inspiratieboek is een dynamisch project. Vanaf nu wordt u via de website fmtgezondheidszorg.nl op de hoogte gehouden van de voorbeelden die in het boek besproken zullen worden. In het najaar van 2017 wordt het boek zowel in print als in PDF gepubliceerd. In het najaar organiseert FMT Gezondheidszorg een ‘inspiratie-event’ waarbij een groot deel van de voorbeelden wordt toegelicht door de betrokkenen. Daarnaast zullen regelmatig updates via Twitter en Facebook worden gecommuniceerd.

Heeft u ook een goed voorbeeld dat prima zou passen in de inspiratiegids ‘Veiligheid in de zorg’? Neem dan contact met ons op.