Even voorstellen

Jos Lichtenberg: Emiritus hoogleraar aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Bedenker van de slimbouwen filosofie en altijd gedreven op zoek naar innovatiesvoor de bouw. Sterk betrokken bij ontwikkelingen die relevant zijn voor zorggebouwen. Schrijft sinds jaar en dag bijzondere artikelen voor FMT  
Cor van Litsenburg: In 1985 gestart als media-ondernemer. Met Van Litsenburg BV het laatste decennium vooral actief in de zorgsector. Sinds 2006 hoofdredacteur/uitgever van FMT Gezondheidszorg. “De zorgsector is op vele fronten een boeiende sector. De focus van FMT op technologie en facilities maakt mijn activiteiten extra interessant. Samenwerking met mensen en organisaties is voor mij belangrijk om tot goede producten en diensten te komen.”  
Masi Mohammadi: Verbonden als lector aan de Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen en als hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. Een enorme “drive” om innovaties in de woonomgeving te ontwikkelen; aansluitend op de behoefte en het overheidsbeleid dat ouderen langer zelfstandig wonen. Technologie kan een belangrijke bijdrage betekenen in het beheersbaar houden van de kosten in de zorg, terwijl er wel volop aandacht is voor de kwaliteit van leven.  
Martin van Rooij: Bijna 25 jaar ervaring als freelance tekstschrijver en fotograaf. En toch: nog altijd hongerig naar begrip, inzicht en inspiratie. Zéker als het om de gezondheidszorg gaat. Een sector die ons allemaal aan het hart gaat. Met gemotiveerde, hardwerkende professionals die meer ruimte moeten krijgen om hun werk te doen en hun goede ideeën voor nog betere en efficiëntere zorg uit te voeren. Heb jij een goed plan? Of succesvol project? Een vernieuwend idee? Ik ben een en al oor!  
Wilma Schreiber: De zorg is een boeiende sector. Vanwege de snelle ontwikkelingen, maar vooral vanwege de mensen die hier in de praktijk handen en voeten aan geven. Hun bijdragen en ervaringen op het vlak van nieuwe technologie, zorginnovaties, huisvesting, strategie, samenwerkingsvormen. Hun drive om de best mogelijke zorg te leveren. Dat maakt het schrijven voor FMT Gezondheidszorg elke keer weer interessant. En ik vind het mooi om door mijn artikelen andere zorgprofessionals hiervan in kennis te stellen.  
Frank van Wijck: Sinds 2006 schrijf ik artikelen voor FMT Gezondheidszorg. Het eerste artikel ging over het beleid van ziekenhuizen voor het gebruik van mobiele telefoons, het laatste over ver/nieuwbouw van het Ikazia Ziekenhuis. Daar tussen zaten artikelen over een hybride OK en over dynamische bewegwijzering in ziekenhuizen, en interviews met ziekenhuisbestuurders over de toekomst van het ziekenhuis. Juist die diversiteit spreekt mij aan. Als freelancer, gespecialiseerd in gezondheidszorg, wil ik van zoveel mogelijk facetten van de gezondheidszorg op de hoogte blijven.
Wim van Gurp: Eindredacteur. In de 35 jaar (sinds 1982 redacteur van TG, later FMT) dat ik aan dit tijdschrift ben verbonden, ben ik getuige geweest van de ontwikkelingen die zich in de zorg hebben voorgedaan. Als (medisch)technicus en later eindverantwoordelijke van een Technische Dienst in een ziekenhuis, kon ik steeds mijn vakkennis op technisch gebied combineren met de liefde voor de taal. Als eindredacteur van FMT Gezondheidszorg, geniet ik nog steeds van het beste van deze twee werelden.
Betty Rombout: Mijn carrière begon in 1986 als groepsbegeleidster van mensen met een verstandelijke beperking. Na drie jaar gooide ik het roer om en werkte achtereenvolgens als directiesecretaresse, public relations medewerker, rayon manager ict-oplossingen en projectmanager congressen zorg/ict. Omdat mijn passie bij schrijven en gezondheidszorg ligt, ben ik in 2004 voor mijzelf begonnen met tekst- en communicatiebureau B-Write. Sinds de eerste uitgave van FMT Gezondheidszorg schrijf ik voor het magazine artikelen over zorg/ict. En daar deze ‘wereld’ uitermate interessant is én nog lang niet volgroeid, zullen er hopelijk nog vele artikelen volgen.