Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van Hogeschool Windesheim heeft de resultaten van een onderzoek naar zorgdomotica in een downloadbaar boekje gepubliceerd.

Het onderzoek beschrijft de ervaringen die zijn opgedaan bij zowel de ontwikkeling als bij de realisatie van zorgdomotica. Zo werd onder meer gekeken naar de samenwerking tussen alle betrokken partijen.
Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg heeft de resultaten van een onderzoek naar zorgdomotica in een handig, downloadbaar boekje gevat. Het onderzoek beschrijft de ervaringen die zijn opgedaan bij zowel de ontwikkeling als bij de realisatie van zorgdomotica. Zo werd onder meer gekeken naar de samenwerking tussen alle betrokken partijen.
De afgelopen jaren is de toepassing van zorgdomotica sterk toegenomen. Zorgdomotica, de integratie van technologie en diensten ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven, kan de veiligheid, het woongemak en de zorg in woon- en zorgcomplexen voor ouderen verbeteren. Bij zowel de ontwikkeling als bij de realisatie van deze technologie zijn vaak meer partijen betrokken. Een goede samenwerking tussen alle betrokkenen is daarbij vanzelfsprekend vereist. Toch is daar niet altijd sprake van. Het komt nog vaak voor dat de gebruikers van de domoticatoepassingen – de cliënten, hun familieleden en verzorgenden – niet of nauwelijks betrokken worden bij de ontwikkeling en de implementatie van de domotica. Dit kan ertoe leiden dat het gebruikersgemak en de functionaliteiten van de domotica-toepassingen niet goed op de cliënten en verzorgenden worden afgestemd.
Zorgorganisatie Norschoten (Barneveld) is in Nederland één van de voorlopers op het gebied van de toepassing van zorgdomotica. Hun ervaringen, onder meer op het gebied van de samenwerking tussen alle betrokken partijen, kunnen waardevol zijn voor andere (zorg)organisaties. Omdat Norschoten haar ervaringen met het ontwikkelings- en realisatieproces van de toegepaste zorgdomotica graag deelt, heeft Norschoten in samenwerking met Noaber Foundation onderzoek laten doen door het lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg van de hogeschool Windesheim. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek staan in een handzaam, gratis te downloaden boekje.
Meer informatie over het onderzoek kunt u krijgen bij:  Elles Gyaltsen-Lohuis, e-mail: ege.lohuis@windesheim.nl of via 088-4696455.
Downloadt het boekje Zorgdomotica in de Praktijk, Ervaringen van zorgorganisatie Norschoten.