Welke invloed heeft de architectuur op het thuisgevoel? En wat kan techniek betekenen. Wat doet verlichting? En akoestiek? Antwoorden op deze en andere vragen krijg je tijdens de workshop die FMT Academy 13 december a.s. organiseert. Dit gebeurt in samenwerking met o.a. de Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogeschool, Aedes – Actiz kenniscentrum, EGM, GGZe, Deerns en diverse zorginstellingen. 

Programma

Dagvoorzitters: Ing. Peter Karsman  (voormalig direct Facilitair Bedrijf ziekenhuis Amstelland, Brechtje Poelman MA (Fontys).

13:10-13:45 uur: Prof. dr. ir. Masi Mohammadi (TU/e , HAN): over thuisgevoel, technologie en een empathische woon- en leefomgeving.

13:45-14:20 uur: Drs. Penny Senior (Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg) gaat in op het aspect levensloopbestendig bouwen en de verschillende woonvariaties en hoe daar het thuisgevoel een plek in krijgt.

14:20-14:55 uur: Ir. AnneMarie Eikelenboom (EGM architecten): De verbinding van (wetenschappelijk) onderzoek met de ontwerppraktijk.Toelichting op het onderzoek dat samen met Fontys is gedaan naar het “thuisgevoel in verpleeghuizen”. Vertaling naar praktijkvoorbeelden: niet alleen verpleeghuizen, maar juist ook de testcase hoe en of dit vertaalbaar is naar andere care sectoren zoals psychiatrie en de vertaling hiervan naar stedenbouwkundig niveau.

14:55-15:15 uur  Pauze

15:15-15:50 uur:  Dr. ing Liselore Snaphaan (GGZe, Innovate Dementia) gaat in op de onderzoeksresultaten naar de toepassing van biodynamische verlichting voor ouderen met een verstoord dagritme (dementie) en producten die het project Innovate Dementia heeft ontwikkeld in relatie met het creëren van het thuisgevoel en langer zelfstandig wonen.

15:50 -16:25  Ir. Bastiaan Beerens (Deerns) gaat in op het belang van akoestiek voor het realiseren van een thuisgevoel.

16:25- 17:00 Esther Felix MSc (Fontys) vanuit de diverse invalshoeken die deze middag zijn besproken en vanuit het onderzoek dat heeft plaatsgehad naar het realiseren van een thuisgevoel in de ouderenzorg gaat Esther Felix in op het totaalbeeld. Er wordt gebruik gemaakt van de app Kahoot. Deze is gratis te downloaden via de App store of Google Play.

17:00-17:20   Paneldiscussie

17.20 – 18.00 uur: Netwerkborrel

De organisatie behoudt het recht om bijvoorbeeld door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden eventuele wijzigingen in het programma door te voeren.

Doelgroepen

De workshop is bedoeld voor facilitair managers, directies, bestuurders, architecten, adviseurs, producenten en leveranciers en anderen die op een professionele wijze betrokken zijn bij het realiseren van een woon- en leefomgeving in de ouderenzorg.

Kosten

Kosten voor de workshop bedragen € 195,- ex BTW.

Voor meer informatie of aanmelden: info@fmtgezondheidszorg.nl of neem contact op met Cor van Litsenburg (uitgever FMT Gezondheidszorg) 06 53 31 06 57.

Annuleringvoorwaarden
Na inschrijving geldt de wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen. Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 1 november 2018 vindt restitutie van de deelnamekosten plaats na aftrek van € 25,00 administratiekosten. Na 1 november kan geen restitutie meer plaatsvinden. Het is mogelijk om een vervanger te sturen.

Foto: De workshop wordt gehouden in theaterzaal De Zwarte Doos op de TU/e campus.

Aanmelden

[inschrijf-fmtacademy-thuisgevoelouderenzorg]