Ziekenhuis Gelderse Vallei - foto operatiekamer

Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) in Ede gaat per november extra opereren op zaterdagen. De extra operaties zijn bedoeld als inhaalslag om de wachtlijsten te verkorten. Ze worden ingezet om patiënten te helpen die al langer wachten op een operatie, aldus RvB-voorzitter Marjolein de Jong. Evaluatie zal bepalen hoe lang ZGV het programma met extra chirurgie laat doorlopen.

Zoals veel ziekenhuizen kampt ook ZGV met lange wachtlijsten. Marjolein de Jong noemt inhaalzorg na de pieken in de coronapandemie, toenemende zorgvraag van patiënten en krapte op de personeelsmarkt als oorzaken. Het ziekenhuis slaagt erin de spoedzorg te laten doorlopen, maar patiënten met minder urgente aandoeningen moeten daardoor lang wachten. Het ok-personeel is bereid om met extra inzet die groep te helpen. Er wordt op deze zaterdagen een start gemaakt met orthopedische ingrepen (heup- en knieoperaties) en chirurgische ingrepen (zoals liesbreukoperaties).

Kleine ingrepen van ok naar behandelcentrum

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft meer plannen om de wachtlijsten te beteugelen. Zo wordt een aantal kleinere ingrepen die tot dusver verricht worden in het ok-centrum verplaatst naar het behandelcentrum. Volgens Janet Rekker, manager van onder andere de operatiekamers kan dat met gelijkblijvende kwaliteit, en leidt het tot een efficiëntere inzet van de ok-capaciteit. Het gaat daarbij onder meer om gynaecologische, kno, chirurgische en urologische ingrepen. “En een belangrijk pluspunt hiervan is dat patiënten een minder intensief zorgtraject hoeven te doorlopen”, aldus Rekker.

Niet alle problemen opgelost

Marjolein de Jong tempert eventuele verwachtingen dat alle wachttijden binnen de perken gebracht kunnen worden. “Helaas zullen sommige patiënten alsnog langer op een behandeling moeten wachten dan gewenst.”