Kwaliteitsmanagementsytemen – NEN-EN-ISO 9001 voor zorg en welzijn is herzien. Deze norm biedt nog betere handvatten om de zorgontvanger centraal te stellen. Wat is nieuw in deze versie van de norm en waarom heeft zorg en welzijn een eigen norm voor kwaliteitsmanagement?

Wat is kwaliteit in de zorg
Veel zorg- en welzijnsinstellingen vinden het belangrijk om de focus te leggen op zorgverlening aan de cliënt/patiënt. NEN-EN 15224 biedt zorginstellingen de handvatten en het kader om de zorgverlening aan de zorgontvanger centraal te stellen.

Toepassing verschillende sectoren en ketenzorg
NEN-EN 15224 is van toepassing op verschillende sectoren in zorg en welzijn, zoals publieke gezondheidszorg, eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, verpleging en verzorging, en welzijn. Ook zorginstellingen die geen branche specifieke norm voor een kwaliteitsmanagementsysteem hebben, maken gebruik van NEN-EN 15224.

De focus op zorgverlening maakt NEN-EN 15224 uitermate geschikt voor samenwerkingsverbanden en ketenzorg.

Meer informatie
De normcommissie ‘ISO 9001 voor zorg en welzijn’ geeft extra informatie over de verschillen in de nieuwe norm. Ook informatie de geldigheid van de certificaten van de oude norm en de regeling voor overgang op de nieuwe norm kunt u hier vinden.