Hoogleraar Peter Paul van Benthem vindt zorgevaluatie zo belangrijk dat het gefinancierd moet worden via de zorgpremie.

De zorg wordt er beter én goedkoper van. Dat zei hij in zijn oratie op 8 april, waarmee hij de leerstoel Keel- Neus- en Oorheelkunde in het LUMC aanvaardt. “De patiënt moet de meerwaarde van onderzoek ervaren.”

Peter Paul van Benthem wil een continue cyclus van zorgverbetering en zorgevaluatie. “Er is nu een speciaal programma van ZonMw voor doelmatigheidsonderzoek. Daaruit blijkt dat je met elke euro die je in doelmatigheidsonderzoek steekt 3 tot 8 euro bespaart”, aldus Van Benthem. Als voorbeeld noemt hij het verwijderen van keel- en neusamandelen. Die operatie gebeurt nu veel minder vaak, omdat uit doelmatigheidsonderzoek bleek dat alleen patiënten met ernstige klachten hier baat bij hebben.

“Soms blijkt dat een behandeling vaker moet worden gegeven, maar over de hele linie leidt doelmatigheidsonderzoek tot scherpere indicatiestelling voor operatieve behandelingen en dus geldbesparing” aldus Van Benthem. Hij vindt dan ook dat zorgevaluatie niet afhankelijk moet zijn van subsidies, maar gefinancierd zou moeten worden met premiegeld. “De winst vloeit ook rechtstreeks naar de zorg”, aldus Van Benthem.

Value based healthcare
Zorgevaluatie is onlosmakelijk verbonden met goed klinisch wetenschappelijk onderzoek, waar de hoogleraar zich ook sterk voor maakt. “Veel medisch onderzoek is niet relevant voor vragen die in de spreekkamer leven, terwijl we toe moeten naar value based healthcare: het geld moet op plekken komen waar het echt waarde voor de patiënt oplevert. Een academisch ziekenhuis verkeert hiervoor in een unieke positie omdat artsen, patiënten en onderzoekers er samenkomen”, aldus Van Benthem. In 2012 nam hij namens de vereniging van KNO-artsen het initiatief voor een KNO-wetenschapsagenda. “We hebben samen met artsen en patiënten in kaart gebracht welke belangrijke vragen er nog onbeantwoord zijn en een top 10 gemaakt.”

Wetenschapsagenda
ZonMw heeft inmiddels zes van de onderzoeksvoorstellen uit de KNO-wetenschapsagenda gehonoreerd. Zo loopt er onderzoek naar een behandeling voor apneu, naar de beste aanpak van een chronische bijholteontsteking en naar de effectiviteit van het operatief corrigeren van een scheef neustussenschot. In navolging van de KNO-vereniging zijn nu ook andere medische beroepsverenigingen bezig om hun kennishiaten in beeld te brengen in een wetenschapsagenda. Van Benthem benadrukt dat hij basaal onderzoek even waardevol vindt als onderzoek naar de effectiviteit van een behandeling (uitkomstenonderzoek). “Belangrijk is dat je de juiste vragen stelt die voortkomen uit de kliniek, dat je aansluit bij wat we al weten en de kwaliteit van het onderzoek goed is.”

Over Peter Paul van Benthem
Peter Paul van Benthem (1961) werd in 2015 benoemd tot hoogleraar KNO en afdelingshoofd in het LUMC. Hij studeerde geneeskunde in Rotterdam en promoveerde in 1992. Hij bekleedt enkele nevenfuncties, zo is hij lid van de Stuurgroep Zorgevaluatie van de Federatie Medisch Specialisten en lid van de programmacommissie Kwaliteit van Zorg van ZonMw.

Bron: LUMC