Zorgverzekeraars DSW en Zilveren Kruis hebben HollandPTC gecontracteerd voor protonentherapie. Deze relatief nieuwe vorm van bestraling komt hiermee beschikbaar voor ruim 4,5 miljoen verzekerden.

De verzekeraars contracteren HollandPTC voor een periode van 3 jaar, met als doel geleidelijke introductie van protonentherapie in Nederland. De ruim 4 miljoen verzekerden van Zilveren Kruis en de 600.000 van DSW – van oudsher sterk vertegenwoordigd in de Randstad – zijn nu verzekerd van deze nieuwe behandeling tegen kanker.

Introductie in Nederland
Rob Florijn, algemeen directeur HollandPTC: “Met beide verzekeraars hebben we al geruime tijd intensieve gesprekken gevoerd over de introductie van protonentherapie in Nederland en over de patiënten die in aanmerking moeten kunnen komen voor deze geavanceerde behandeling. Met medisch collega Van Vulpen ben ik trots op het vertrouwen dat uit het driejaarscontract spreekt.”

DSW-directeur Chris Oomen: “DSW is gezond kritisch op nieuwe, dure technologieën in de gezondheidszorg. Maar we hebben 3 jaar geleden al gezegd dat als onze verzekerden dat écht nodig hebben, zij deze moderne behandeling moeten kunnen krijgen. Ik ben blij dat met onze steun het protonencentrum er ook gekomen is.”

Niet meer naar het buitenland
Mariska Koster, voorheen longarts, nu medisch adviseur van Zilveren Kruis, staat achter het driejaarscontract: “Er is nog het nodige uit te zoeken over protonentherapie. In onze gesprekken en in hun aanpak bleek HollandPTC daar ook heel realistisch in. Samen introduceren we nu protonentherapie geleidelijk in Nederland. Patiënten hoeven als ze ervoor in aanmerking komen, niet meer naar het buitenland”.

Marco van Vulpen, medisch hoofd van HollandPTC, en Florijn: “Protonentherapie is geen panacee. Dit meerjarig contract geeft ons de mogelijkheid om samen met ziekenhuizen, patiëntenverenigingen én deze verzekeraars te onderzoeken voor welke patiënten protonentherapie bij uitstek geschikt en kosteneffectief is”.

Protonentherapie
Protonentherapie is een vorm van bestraling waarbij de dosis heel nauwkeurig in de tumor terecht komt en er sprake is van lagere radioactieve belasting. Hierdoor komt er minder straling in omliggend weefsel terecht, waardoor de kans op bijwerkingen afneemt. Voor bijvoorbeeld mensen met tumoren in het hoofd- en halsgebied en in en rond de ogen heeft bestraling met protonen voordelen.

Najaar 2017
Patiënten kunnen vanaf het najaar van 2017 bij HollandPTC terecht, uitsluitend na verwijzing door een medisch specialist. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt over verwijzing met onder meer het Erasmus MC, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Reinier de Graaf ziekenhuis en MCH-Bronovo Groep.  Ook zijn er besprekingen gaande met Antoni van Leeuwenhoek, AMC en VUMC. Het aanbieden van protonentherapie gaat geleidelijk van start.

Naar verwachting zullen bij HollandPTC in Delft op termijn jaarlijks 600 patiënten worden behandeld. Op dit moment wordt protonentherapie alleen buiten Nederland aangeboden. Naast HollandPTC in Delft, komt er ook een centrum voor protonentherapie in Groningen en later een in Maastricht.

HollandPTC
HollandPTC is ontstaan uit een samenwerking tussen het Erasmus MC, het LUMC en de TU Delft. Naast patiëntenzorg zal binnen HollandPTC grensverleggend wetenschappelijk onderzoek plaatsvinden en wordt kennis over protonentherapie gedeeld in binnen en buitenland.

Meer informatie over HollandPTC op deze website

Bron: LUMC