De Coronavirus Study Groep (CSG) onderzocht de nieuwe menselijke ziekteverwekker 2019-nCoV. Ze komen tot de conclusie dat dit virus een zuster is van het Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus (SARS-CoVs) en valt binnen de soort van Severe Acute Respiratory Syndrome gerelateerde virussen. De CSG geeft het nieuwe virus de naam severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). LUMC emeritus professor A.E. Gorbalenya is de eerste auteur van het onderzoek.

 

Huidige uitbraak

Het spectrum van klinische manifestaties geassocieerd met SARS-CoV-2 -infecties bij mensen moet nog worden bepaald. De onafhankelijke zoönotische transmissie van SARS-CoV and SARS-CoV-2 benadrukt de noodzaak om alle virussen van de hele soort te bestuderen als aanvulling op onderzoek gericht op individuele pathogene virussen van onmiddellijk belang. Dit onderzoek zal ons begrip van virus-host interacties in een steeds veranderende omgeving verbeteren en onze voorbereiding op toekomstige uitbraken verbeteren.

 

Over de CSG

De Corona Study Group is onderdeel van het International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). Dat is een commissie van de virologische afdeling van de International Union of Microbiology Societies (IUMS). In de commissie hebben specialisten op het gebied van virussen zitting. De CSG is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de officiële classificatie/taxonomisch schema voor de nomenclatuur van virussen en stelt een database samen met alle bekende soorten, geslachten, families en ordes (taxonomie) van de Coronaviridae familie.

Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus – the species and its viruses.pdf
924.54 KB