Vilans en ZonMw lanceren de “Handleiding Zorgen voor Zelfzorg” .
Met deze handleiding voor zorggroepen en zorgverleners krijgen patiënten met een chronische aandoening de kans zelfzorg beter toe te passen. Het is een eerste stap voor zorgverleners om hun patiënten te helpen met succes weer regie over het leven terug te winnen.  “Door de Handleiding Zorgen voor Zelfzorg komen zorgverleners meer met eigen ideeën en zijn ervaringsdeskundige patiënten meer betrokken.”  aldus Marjolein Rebel, adviseur persoonsgerichte zorg bij Vilans en projectleider werkplaats zelfmanagement
Nieuwe aanpak
De handleiding met de nieuwe aanpak is ontstaan na een jaar sleutelen, uitproberen en leren van elkaar.  In tegenstelling tot vele andere initiatieven en publicaties richt de handleiding zich niet zozeer op het ontwikkelen van nieuwe instrumenten, maar op het beter toepassen van het bestaande. De kernboodschap van Zorgen voor Zelfzorg luidt dan ook: leer van eerdere ervaringen, sluit aan bij wat patiënten belangrijk vinden en besteed veel aandacht aan leren in de praktijk. De handleiding biedt zorggroepen en zorgverleners bovendien een concreet 10-stappenplan om samen met patiënten binnen een half jaar een succesvolle start te maken met de nieuwe aanpak voor de implementatie van de ondersteuning van zelfzorg.
Ervaringen van zorgverleners
Huisartsen en praktijkondersteuners die meededen in de werkplaats zelfmanagement geven aan dat patiënten nu veel meer in de lead zijn over hun gezondheid. Door de aanpak uit de Handleiding Zorgen voor Zelfzorg richten ze de consulten anders in en laten ze patiënten bijvoorbeeld veel meer zelf aangeven waar zij het over willen hebben. Zij verwachten hiermee patiënten meer de regie over hun leven terug geven.
Hoe is de handleiding ontstaan?
Sinds september 2014 werkten drie eerstelijns zorggroepen (Eerstelijns Zorggroep Haaglanden (ELZHA), SGE uit Eindhoven en Zorggroep Almere) en verschillende andere organisaties samen met Vilans, Zelfzorg Ondersteund (ZO!) en InEen in de werkplaats zelfmanagement. Het programma Diseasemanagement Chronische Ziekten van ZonMw was hiervoor de opdrachtgever. Het doel was meer zicht te krijgen op de kansen en uitdagingen die er liggen wanneer zorgverleners de zelfzorg van chronische patiënten structureel zouden ondersteunen.
De handleiding is gratis te downloaden op het Kennisplein Chronische Zorg