Mesh implantaat - foto van een meshmatje
Mesh implantaat | Foto: MeshedUp.eu

In 2017 is bij het RIVM het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) gestart. Sindsdien kwamen 137 meldingen binnen over vermoede bijwerkingen van mesh ‘matjes’. Deze kunststof matjes of bandjes worden geïmplanteerd bij onder andere verzakking van de baarmoeder, liesbreuken of urine-incontinentie. De meldingen hebben betrekking op 155 implantaten. Vaak meldden patiënten meerdere klachten. De problematiek speelt in Nederland sinds 2011.

MEBI heeft de informatie uit de meldingen over mesh implantaten samengevat in een factsheet. De informatie is ontleend aan de meldingen vanaf de start van het meldpunt tot en met mei 2021. De meeste klachten (61) gaan over bekkenbodemmatjes, maar ook van liesbreukmatjes, buikwandmatjes, incontinentiebandjes en darmmatjes ondervonden patiënten belastende gevolgen. Mesh implantaten zijn vaak gemaakt van polypropyleen draden; ze worden vastgezet in het lichaam.

Gezondheidsklachten

Patiënten met mesh implantaten registreerden veel algemene lichamelijke gezondheidsklachten bij het MEBI, zoals vermoeidheid en pijn. Meer dan de helft van deze klachten ontstaat binnen een jaar na plaatsing van het implantaat. Voor de meerderheid van de melders hebben de klachten grote gevolgen voor hun dagelijks leven. Zij gaven bijvoorbeeld aan dat ze niet meer konden werken, hun huishouding voeren, voor de kinderen zorgen of hobby’s uitoefenen. Uit de MEBI-database blijkt verder dat ongeveer 28% van de ingebrachte mesh implantaten weer gedeeltelijk of geheel zijn verwijderd.

Belang van melden

Wanneer patiënten hun gezondheidsklachten melden, krijgt MEBI eventuele bijwerkingen van implantaten eerder in beeld. Zonodig kan MEBI burgers, zorgverleners en de overheid informeren. Burgers en zorgverleners kunnen vermoede bijwerkingen bij zichzelf, bij een naaste of bij een patiënt melden via de website van Meldpunt Bijwerkingen Implantaten.