Het AMC heeft 150.000 euro subsidie ontvangen van ZonMw om beslissingsondersteunende hulpmiddelen te ontwikkelen voor aandoeningen binnen de vaatchirurgie.
Het gaat om keuzehulpen voor aandoeningen zoals spataderen, verwijding van de buikslagader, vernauwing van de halsslagader en doorbloedingsstoornissen aan de benen.
Met deze keuzehulpen komt de patiënt beter geïnformeerd bij de vaatchirurg en kan de chirurg tijdens het gesprek kansen en risico’s van mogelijke operaties beter bespreken met de patiënt.
Voorbeelden zijn al te zien op www.keuzehulp.info/amc. Deze hulpmiddelen zullen niet alleen binnen het AMC, maar ook nationaal worden ingezet voor vaatpatiënten.