Dr. C. (Kees) van Nieuwkoop is benoemd als nieuw Collegelid per 1 januari 2016. Prof. dr. F. (Fred) Schobben en Prof. dr. C. (Kees) Neef nemen afscheid van het College.


De heer Van Nieuwkoop is internist in het HagaZiekenhuis in Den Haag. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is zeer verheugd over deze benoeming. Dhr. Van Nieuwkoop is een inhoudelijk uitstekend onderlegde deskundige op het gebied van de interne geneeskunde, in het bijzonder de infectieziekten, zowel wetenschappelijk als klinisch.
Het College heeft afscheid genomen van Collegeleden Prof. dr. F. (Fred) Schobben en Prof. dr. C. (Kees) Neef, beiden ziekenhuisapothekers. Het College bestaat hierdoor vanaf januari 2016 uit 14 leden, elk met een breed wetenschappelijk en klinisch kennisnetwerk in Nederland.
Collegeleden worden door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herbenoembaar.