De administratieve lasten bij het verzamelen van gegevens voor indicatoren in ziekenhuizen zijn te hoog.


De NVZ benoemt daarom vier speerpunten om het gebruik van kwaliteitsindicatoren efficiënter en effectiever te maken. Uitkomsten worden belangrijker. Dat staat in het recent gepubliceerde NVZ-brancherapport ‘Zorg toont’.

De uitkomsten van behandelingen worden vaker gemeten waardoor veel structuur en procesindicatoren kunnen vervallen. Daarnaast is het efficiënter om te registreren ‘aan de bron’. Dat betekent dat de gegevens na een eerste registratie om meerdere plekken gebruikt kan worden. Dit voorkomt dubbel werk. Tegelijkertijd is het belangrijk om bij het registeren overal dezelfde werkwijze en coderingen te gebruiken. Vervolgens worden kwaliteitsregistraties getoetst op effectiviteit en doelmatigheid. Dit levert inzicht in kosten en opbrengsten op. Met deze vier speerpunten komt steeds betere informatie beschikbaar over de prestaties van de Nederlandse ziekenhuiszorg.
Lees het brancherapport 2015 ‘Zorg toont’.
Bron: NVZ