LOC Zeggenschap in zorg heeft zich gemengd in de kort gedingprocedure die zorgaanbieder Careyn is gestart tegen Zilveren Kruis.
De procedure keert zich tegen de Pilot Zorg in de Wijk van Zilveren Kruis. Die Pilot veroorzaakt een fundamentele wijziging in het aanbod van wijkverpleging in Utrecht, Ommen/Hardenberg en Zwolle. Dit gaat ten koste van de keuzevrijheid en de kwaliteit. In de afgelopen weken hebben de cliëntenraden van zorginstellingen in de stad Utrecht samen met LOC hun zorgen geuit aan het Zilveren Kruis en de Gemeente Utrecht over de Pilot. Inmiddels is – samen met huisartsen, ziekenhuizen, zorgaanbieders, Alzheimer Nederland, Hospice Utrecht en palliatief netwerk – een dergelijk signaal ook uitgegaan naar de leden van de Tweede Kamer. Omdat die inspanningen Zilveren Kruis er nog niet toe hebben gebracht de Pilot te beëindigen, zet LOC nu ook de stap naar de rechter.
Bron: LOC Zeggenschap in Zorg