Op 16 november maakt de Inspectie voor de Gezondheidszorg een overzicht openbaar van het aantal meldingen die de inspectie heeft gekregen in 2015 en de eerste helft van 2016. Dit zijn de meldingen van de sector die medisch specialistische zorg biedt, zoals ziekenhuizen, particuliere klinieken, abortusklinieken en revalidatiezorg. Daarnaast maakt de inspectie openbaar hoeveel bestuurlijke boetes zij heeft opgelegd in 2015 en eerste helft van 2016. Het is de eerste keer dat de inspectie een overzicht in deze vorm openbaar maakt.

Meldingen
Jaarlijks ontvangt de inspectie ongeveer 10.000 meldingen (pdf-bestand, 1022 kB). Deze meldingen komen van burgers, zorgaanbieders, fabrikanten en andere instanties. Voor de inspectie zijn meldingen een belangrijke bron voor het toezicht. Meldingen kunnen een signaal zijn dat er ergens een risico is voor onveilige zorg. Maar meldingen zijn vooral belangrijk als hulpmiddel voor zorgverleners om te kunnen leren. Want goede zorg geven betekent niet dat er geen fouten worden gemaakt. Goede zorg betekent wel: leren van incidenten om herhaling te voorkomen. Eén van de belangrijkste taken van de inspectie is hierop toezicht houden. Erop toezien dat zorginstellingen willen leren en op een goede manier blijven leren.

Voor de inspectie is het betrekken van de patiënt en familie bij een onderzoek van een ziekenhuis een belangrijk aandachtpunt. Zo worden alle kanten van een incident belicht. Hier kan het ziekenhuis het meest van leren. De inspectie ziet dat dit steeds vaker gebeurt.

Openbaarmaking
De nieuwe Gezondheidswet, die binnenkort in werking treedt, leidt er toe dat straks ook verdere gegevens over calamiteiten openbaar worden met behoud van de privacy van patiënten en hulpverleners en inachtneming van het beroepsgeheim. De inspectie kan de gegevens begrijpelijk en makkelijker vindbaar presenteren voor patiënten, cliënten, familie, en zorgmedewerkers.

Hoe gaat de IGZ om met meldingen en leren van calamiteiten?
In een video vertelt inspecteur-generaal Ronnie van Diemen over hoe de IGZ omgaat met meldingen door burgers en professionals.

Afbbelding: fragment video IGZ

Bron: IGZ