De raad van toezicht van de St. Anna Zorggroep heeft Ingrid Wolf benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van bestuur per 1 januari 2017. Ingrid Wolf is reeds enige jaren werkzaam als lid van de raad van bestuur en volgt Ed Rutters op, die afscheid neemt van de zorggroep.

Per 1 januari a.s. start Charles Evers als lid van de raad van bestuur voor een periode van één jaar. Charles Evers heeft jarenlange ervaring als (financieel) bestuurder in de zorg. De afgelopen jaren heeft hij als lid raad van bestuur/CFO van Atrium Medisch Centrum en (vanaf 1 januari 2015) van de Stichting Zuyderland Medisch Centrum en Zorgconcern Heerlen/Sittard-Geleen de fusie tussen voormalig Atrium MC en Orbis Medisch en Zorgconcern mede voorbereid en succesvol gestalte gegeven.

De raad van toezicht is ervan overtuigd dat de leiding en besturing van de St. Anna Zorggroep met deze benoemingen op zeer goede wijze gecontinueerd zal worden. Met aandacht voor continuïteit en oog voor de toekomst.

Bron: St. Anna Zorggroep