Dexcom presenteert de resultaten van de eerste en enige gerandomiseerde studie die zich richt op de voordelen van Continue Glucose Monitoring (CGM) bij diabetespatiënten die meerdere keren per dag insulineinjecties (MDI) gebruiken. Het onderzoek laat zien dat realtime CGM belangrijk is voor het verlagen van A1C en verminderen van hypoglykemie bij deze specifieke groep patiënten.

De DIaMonD-studie (Multiple Daily Injections and Continuous Glucose Monitoring in Diabetes) is gepubliceerd in de Journal of the American Medical Association (JAMA) van 24 januari. De resultaten laten zien dat gebruikers van het Dexcom CGM-systeem die op een meerdaags insuline regime staan, na 24 weken regelmatig CGM-gebruik, hun A1C met gemiddeld één procent verlagen. Naast een betere glucosecontrole merkten deelnemers dat zij langer binnen hun streefwaarden zaten en minder lang kampten met hypoglykemie, vergeleken bij deelnemers die geen Dexcom CGM-systeem maar alleen een standaardmeter gebruikten om hun glucose te monitoren.

“Binnen de diabetesgemeenschap heerst de gedachte dat realtime CGM vooral geschikt is voor insulinepompgebruikers en niet voor patiënten die een MDI-regime volgen. Die laatste groep zou geen voordeel ondervinden van CGM omdat ze het systeem niet willen dragen of omdat ze niets doen met de informatie waarmee ze hun glucose beter onder controle kunnen houden. Het DIaMonD-onderzoek laat echter zien dat een breed scala aan diabetespatiënten op meerdaags insuline regime kan profiteren van het gebruik van CGM”, vertelt Roy Beck, MD bij Jaeb, Center for Health Research in het Amerikaanse Tampa.

Aan het DIaMonD-onderzoek deden 158 volwassenen mee met type 1 diabetes op een MDI regime. Na 24 weken was de gemiddelde A1C verlaging (een berekening van het gemiddelde bloedglucoseniveau over de laatste twee tot drie maanden) één procent bij deelnemers in de CGM-groep (n=105). Personen in de SMBG controlegroep, die hun waarden zelf monitoren met een standaardmeter, zagen een verlaging van slechts 0,4 procent (n=53); p < 0.001). Het CGM-systeem dat voor het onderzoek is gebruikt, is het Dexcom G4® PLATINUM CGM-systeem met Software 505, van DexCom, Inc., (NASDAQ:DXCM). Het paradepaardje van het bedrijf, het Dexcom G5® Mobile CGM-systeem, gebruikt deze software ook.

Een deel van de proefpersonen met een slechte glucosecontrole en een A1C hoger dan 8,5 procent bij de start van de studie, had een A1C-reductie van 1,3 procent na 24 weken.

Tijdens de DIaMonD-studie is er ook bijgehouden hoe lang patiënten in hypoglykemie verkeerden en er kwam een significante vermindering aan het licht in de CGM-groep.

  • 49 procent minder tijd in hypoglykemie < 70 mg/dL(3.9 mmol/L)
  • 53 procent minder tijd in hypoglykemie < 60 mg/dL(3.3 mmol/L)
  • 69 procent minder tijd in hypoglykemie < 50 mg/dL (2.8 mmol/L)

De hypoglykemie van de CGM-gebruikers werd ’s nachts aanzienlijk gereduceerd. Deze groep was slechts 0,6 procent van de tijd in hypoglykemie, vergeleken met 2,9 procent bij de nulmeting aan het begin. Het onderzoek wijst ook uit dat CGM-patiënten aanzienlijk minder tijd (58 minuten) in hyperglykemie ( > 300mg/dL of 16.6 mmol/L) doorbrengen vergeleken met het begin. Daarnaast is de tijd waarin de patiënt binnen hun streefwaarden zaten (70-180mg/dL of 3.9-10.0 mmol/L) toegenomen met 1,3 uur per dag.

Verder laat het onderzoek zien dat de perceptie dat CGM voor MDI-patiënten te ingewikkeld is om te gebruiken een verkeerde is, omdat patiënten met een verschillend opleidingsniveau, wiskundige en diabeteskennis en leeftijd aanzienlijke A1C-reducties hebben laten zien. Liefst 93 procent van de patiënten is het Dexcom CGM-systeem na het onderzoek minimaal zes dagen per week blijven gebruiken.

“Door de verbeterde nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de CGM-technologie, hebben de patiënten vertrouwen gekregen in het systeem en gebruiken ze dit nog steeds als belangrijkste instrument om hun glucose te monitoren”, zegt Kevin Sayer, President en CEO van Dexcom. “We zijn verheugd dat het Dexcom CGM-systeem in staat was significante voordelen aan te tonen voor een diverse groep van patiënten.”

Afbeelding: fragment website Dexcom

Bron: Dexcom