Ziekenhuizen in de Rotterdamse regio hebben zich verenigd om de behandelingen van patiënten van het Havenziekenhuis, een dochter van het Erasmus MC,in de toekomst veilig te stellen.

Medewerkers
De ziekenhuizen garanderen daarmee ook gezamenlijk de werkgelegenheid van alle medewerkers met een vast dienstverband bij het Havenziekenhuis. Het Erasmus MC heeft hiertoe een ambitieovereenkomst getekend samen met het IJsselland Ziekenhuis en de BeterKeten-partners: Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Maasstad Ziekenhuis.

Plan
Dit betekent dat zowel de klinische zorg (onder andere opnames en operaties) als de bijbehorende banen van het Havenziekenhuis verplaatst worden naar deze samenwerkende ziekenhuizen.
Voor afspraken bij de polikliniek kunnen patiënten nu en in de toekomst gewoon terecht in het Havenziekenhuis. Het plan wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

Omgevormd
Twee weken geleden werd bekend dat het Havenziekenhuis wordt omgevormd tot een poliklinisch centrum. Dit is nodig om financiële problemen te ondervangen. Een aantal zorgactiviteiten wordt verplaatst naar andere ziekenhuizen. De poliklinische zorg blijft onveranderd in het Havenziekenhuis.

Bron: Erasmus MC