De applicatie SMARD moet in de toekomst voorkomen dat mensen die depressief zijn geweest een terugval krijgen. Een groot probleem, want bij de meerderheid keert de depressie terug. Goed nieuws dus voor ruim een half miljoen mensen die in Nederland aan een depressie lijden of ooit hebben gehad. SmartPhone Monitoring Against Recurrence of Depression (SMARD) is een mobiele technologie die 24/7 de omgeving van de patiënt scant en kleine veranderingen registreert in individueel gedrag en sociale activiteiten, om zo het risico op een terugval te voorspellen. De Hersenstichting, investeerder van de applicatie en het Radboud UMC zoeken mensen de applicatie willen testen.

Dr. Eric Ruhe, Psychiater bij het Radboud UMC en hoofdonderzoeker: “De meerderheid van patiënten die een despressie hebben gehad, krijgt te maken met een terugval. Bij een naderende terugval gaat je stemming geleidelijk achteruit. Met de juiste interventie is een depressie dan nog te voorkomen. De uitdaging is om dreigende terugvallen vroegtijdig te herkennen en te behandelen. SMARD gaat daar aan bijdragen. Patiënten komen nu vaak pas weer in beeld als de volgende depressieve episode zich weer volledig heeft ontwikkeld. De prognose is dan veel ongunstiger.”

Er wordt gebruikt gemaakt van twee applicaties die met elkaar communiceren. De app BeHapp registreert de communicatie- en gedragspatronen van de patiënt en zal zo het risico op een terugval moeten gaan voorspellen. Een tweede app, SMARD, zorgt er vervolgens voor dat er op tijd kan worden ingegrepen. Deze app meet de stemming en lichamelijke symptomen met een zogenaamde dagboekmethode, meerdere keren per dag en biedt daarnaast trainingen die de kans op terugval moeten verminderen.

De applicaties zijn een uitkomst voor iedereen die aan een depressie lijdt of ooit heeft gehad. Ruim een half miljoen mensen in Nederland lijden aan een depressie. Vrouwen hebben iets vaker last van een depressie dan mannen. In de leeftijdsgroep 18-64 jaar krijgen 4,2% van de mannen en 6,2% van de vrouwen jaarlijks een depressie (Bevolkingsonderzoek Nemesis 2016). Het terugkeren van depressieve episodes is een probleem dat bij 50-75% van de mensen met depressie voorkomt.

Annemiek (27) lijdt sinds haar vijftiende aan zware depressies: “Als ik een depressie krijg, dat is zo heftig. Het komt het meest in de buurt van hele diepe rouw. En dat dan dagenlang, wekenlang en soms zelfs maandenlang. Fysiek en mentaal ben ik dan tot niets meer in staat. Gelukkig ben ik nu al een tijdje depressievrij. Maar ik ben zo ontzettend bang dat het er weer aankomt. Want dan ben ik verlamd, dan kan ik niets meer.” Bekijk Annemiek’s documentaire

Personen die depressief zijn geweest en de applicatie willen testen, kunnen zich aanmelden bij het Raboud UMC.

Snel Beter Behandelen
SMARD is één van de onderzoeken waarin de Hersenstichting investeert binnen het programma Snel Beter Behandelen. Hierin worden onderzoeken gesteund die bestaande behandelingen optimaliseren en nieuwe behandelingen ontwikkelen. De belangrijkste voorwaarde is dat die behandelingen binnen vijf jaar in de kliniek toegepast moeten kunnen worden.

Foto: Annemiek Lely

Bron: Hersenstichting