Onderzoek doen is van essentieel belang voor de ontwikkeling van de hartchirurgie. Chirurg-onderzoekers kunnen het verschil maken in het leven van hun patiënten. Dit betoogt Jolanda Kluin, de derde vrouwelijke hoogleraar hartchirurgie in Europa, in haar oratie.

(Kinder)hartchirurgie is een fascinerend, nog heel jong vak, schetst Kluin. Translationeel onderzoek is zeer belangrijk voor de hartchirurgie. De hartchirurgie zou niet bestaan zonder onderzoek. Zo is de uitvinding van de hartlongmachine essentieel geweest voor het ontstaan van de hartchirurgie. Ook methodes om het hart veilig stil te leggen zijn ontwikkeld in het laboratorium. Alle kunsthartkleppen die gebruikt worden, zijn eerst wetenschappelijk uitgetest.

Hartchirurgen die translationeel onderzoek doen, verbeteren het vak. In het AMC wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar nieuwe beeldvorming (3D flow MRI) om bloedstromen in het hart te kunnen zien. Ook wordt er hard gewerkt aan nieuwe (lichaamseigen) hartkleppen en zelfs aan een heel nieuw, hybride hart dat deels bestaat uit een zachte robot en deels uit lichaamseigen cellen. Behalve onderzoek in het laboratorium wordt veel onderzoek gedaan naar de uitkomsten van hartoperaties voor patiënten en wordt samengewerkt met een groot aantal grote hartcentra in de wereld.

Tot besluit benadrukt Kluin het belang van onderzoek, omdat dokters betere dokters worden door wetenschappelijke training. Een wetenschappelijke cultuur ontbreekt echter vaak in hartchirurgische klinieken. Kluin ziet haar leerstoel als een fantastische mogelijkheid om deze cultuur te scheppen en verder vorm te geven.

Mw. prof. dr. J. Kluin, hoogleraar Translational Cardiothoracic Surgery: The Road Not Taken.

Oratie 24 januari om 16.00 uur in de aula van de Oude Lutherse Kerk, Singel 411 1012 XM Amsterdam