Ambulancezorg Nederland (AZN) gaat de samenwerking aan met Be-Mobile voor de bouw en levering van een eigen innovatief C-ITS platform. Met dit platform sluit de ambulancesector op nationale schaal aan op de dienstverlening die werd ontwikkeld binnen het Partnership Talking Traffic....

Ambulancezorg Nederland (AZN) gaat de samenwerking aan met Be-Mobile voor de bouw en levering van een eigen innovatief C-ITS platform. Met dit platform sluit de ambulancesector op nationale schaal aan op de dienstverlening die werd ontwikkeld binnen het Partnership Talking Traffic. Hierin werk het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met tientallen medeoverheden en marktpartijen aan innovatieve verkeerstoepassingen. De Be-Mobile technologie zorgt ervoor dat slimme verkeerslichten ambulances groen licht en daarmee een veilige doorgang over een kruispunt kunnen geven. Daarnaast worden weggebruikers tijdig gewaarschuwd dat een ambulance nadert, zodat zij hierop kunnen anticiperen. Dit draagt bij aan meer veiligheid op de weg voor weggebruikers, het ambulanceteam en de patiënt in de ambulance.

Verkeersveiligheid als drijfveer

Eind oktober 2020 hebben de leden van branchevereniging Ambulancezorg Nederland (AZN) besloten dat alle ambulanceregio’s aansluiten op Talking Traffic via de landelijke ICT-systemen van de sector, gekoppeld aan een platform van Be-Mobile. De verkeersveiligheid vormt hiervoor de belangrijkste drijfveer. Victor Verrijp, voorzitter bestuurscommissie Innovatie & ICT, AZN: “Het feit dat deze technologie de veiligheid voor alle weggebruikers aanzienlijk kan verbeteren, is voor ons motivatie genoeg. Door rekening te houden met de route van de ambulance, kan als het ware een “Groene Loper” worden uitgelegd en op termijn bovendien vertraging door bijvoorbeeld brugopeningen en beweegbare paaltjes voorkomen worden”.

Een primeur in Europa

Internationaal leverancier van slimme mobiliteitsdiensten Be-Mobile is trots dat zij door AZN geselecteerd werden om het platform te leveren. “Dit is een hele grote stap voor de ambulancesector en een primeur in Europa”, aldus Jan Cools, CEO bij Be-Mobile: “Doordat er de beschikking komt over hoogfrequente datavoorziening, rechtstreeks vanuit de landelijke systemen van de sector, kunnen wij onze technologie optimaal inzetten om prioriteitsverlening bij slimme verkeerslichten te faciliteren en andere weggebruikers, via apps zoals Flitsmeister, te waarschuwen”, vervolgt Cools. “Be-Mobile staat daarbij in voor veilige verwerking van de data waarbij rekening wordt gehouden met alle regels rondom privacy en de bescherming van persoonsgegevens.”

Bredere invoering

Al langer wordt gesproken over de brede invoering van Talking Traffic voor alle voertuigen van nood- en hulpdiensten in Nederland. Recente cijfers tonen immers aan dat er gemiddeld minimaal een keer per week een al dan niet ernstig ongeval plaatsvindt met een hulpvoertuig, dat noodgedwongen door een rood licht rijdt op weg naar een calamiteit. Met alle gevolgen van dien. Al geruime tijd vindt hierover overleg plaats met het IFV, het Instituut voor Fysieke Veiligheid waarbij ook brandweer, politie en defensie zijn aangesloten. ‘Prioriteitsverlening door slimme verkeerslichten voor specifieke doelgroepen is een van de voorbeelden van wat er met Talking Traffic mogelijk is’, aldus Vincent Habers namens het ministerie van IenW. ‘De brede toepassing van Talking Traffic krijgt met het besluit van AZN natuurlijk een hele positieve impuls, waarmee we heel blij zijn’, vervolgt Habers. ‘En het ziet er gelukkig sterk naar uit dat deze stap op korte termijn navolging krijgt van brandweer, politie en defensie. Op steeds meer plekken in Nederland (de teller staat medio december op bijna 750 iVRI’s, verspreid over het land en het aantal groeit gestaag) zien we slimme verkeerslichten en wordt het bieden van prioriteit op deze manier dus mogelijk. Daar zien we in de dagelijkse praktijk de positieve effecten van. Ambulances kunnen dan met groen licht in plaats van rood over het kruispunt en andere weggebruikers worden tijdig gewaarschuwd dat een nood- en hulpdienst nadert, zodat zij hier tijdig op kunnen anticiperen.’

Goede samenwerking

Koos Reumer, directeur AZN: “De ambulancesector is de eerste Nederlandse hulpdienst die een koppeling met Talking Traffic op landelijke schaal tot stand brengt. We zijn er trots op dat we ontwikkelingen als deze zo snel op deze grote schaal kunnen realiseren. Dit is vooral te danken aan de goede samenwerking tussen alle regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) die in verenigingsverband (AZN) continue werken aan het verbeteren en innoveren van onze eigen sectorale ICT-infrastructuur. Het is mooi om te mogen constateren dat dit ook nu weer haar vruchten afwerpt.” Be-Mobile heeft van AZN opdracht gekregen de koppeling met Talking Traffic in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar te realiseren.

In een stad als Deventer, die inmiddels volledig voorzien is van slimme verkeerslichten (51 in totaal) maken alle nood- en hulpdiensten, dus ook brandweer en politie al geruime tijd gebruik van de Talking Traffic technologie van Be-Mobile en zijn de reacties zeer positief. Ook voor weginspecteurs die een blauw zwaailicht mogen voeren, werd inmiddels een pilot met prioriteitsvoorziening via Be-Mobile uitgevoerd.