Het Isala Ziekenhuis is met de hulp van Philips begonnen met het volgen van coronapatiënten buiten het ziekenhuis met zuurstofsaturatiemeters* (Sp02 meters). Deze zuurstofsaturatiemeters zijn via bluetooth verbonden met het eHealthplatform Philips Engage. De waarden van de metingen worden automatisch naar het platform verzonden en kunnen door het monitorcentrum van Isala in Meppel en de huisarts van de patiënt worden ingezien. Als de zuurstofgehaltes ernstig afwijken, neemt het monitorcentrum contact op met de huisarts van de patiënt. De huisarts besluit vervolgens of het nodig is dat de patiënt naar het ziekenhuis gaat om daar verder verzorgd en gemonitord te worden.
“Door coronapatiënten in staat te stellen om zelf thuis zuurstofsaturatiemetingen uit te voeren en deze automatisch te delen met het zorgnetwerk, hoeven ze mogelijk niet naar het ziekenhuis”, zegt Tom Faber, Programmamanager Connected Care Center bij Isala. “Patiënten worden thuis bezocht door een coassistent van het ziekenhuis die een PCR-test uitvoert en beoordeelt of patiënten zelf vier keer per dag een zuurstofsaturatiemeting kunnen uitvoeren. Ook legt de coassistent uit dat de eigen huisarts de hoofdbehandelaar blijft en de gegevens van de zuurstofsaturatiemeter automatisch naar het monitorcentrum van het ziekenhuis gaan.
“Deze samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuis in de zorg voor COVID-patiënten ontlast ons als huisartsen”, zegt Bert van Bremen, huisarts. “Het is voor ons niet te doen om vier of vijf keer per dag bij een patiënt langs te gaan om de zuurstof in het bloed te meten. In principe zou een patiënt het zelf kunnen meten en door kunnen bellen, maar dat is voor hem weer extra belastend. Dit is een prima oplossing.”
Patiënten thuis volgen is het toekomstbeeld
Via het eHealthplatform kunnen zorgverleners samenwerken in het dossier van de patiënt en besluiten nemen op basis van thuismetingen. De oplossing van Philips faciliteert hierdoor zorg op afstand evenals regionale samenwerking tussen bijvoorbeeld het ziekenhuis, huisartsen, medische servicebureaus en VVT-instellingen.
Deze oplossing kan in de toekomst mogelijk ook met andere sensoren of devices ingezet worden voor chronische patiëntengroepen met bijvoorbeeld COPD, hartfalen, hypertensie of om patiënten na een chirurgische ingreep in de thuissituatie te blijven monitoren en te begeleiden. Isala heeft het doel geformuleerd om 10% van de ziekenhuiszorg naar de thuissituatie te verplaatsen. Dit wordt ondersteund binnen het connected care partnerschap dat het ziekenhuis met Philips heeft.
“We hopen met deze oplossing een bijdrage te kunnen leveren aan het verlichten van de druk op zorgverleners die door COVID-19 extra hoog is”, zegt Murk Westerterp, Head of Connected Care bij Philips Benelux. “Regionale samenwerking en het monitoren van patiënten op afstand met behulp van sensoren, devices en vragenlijsten is een beeld dat we in de toekomst vaker zullen zien, ook met ondersteuning van educatiemateriaal. Deze vorm van zorg op afstand heeft de potentie om de ligduur in het ziekenhuis te verkorten of te voorkomen dat patiënten in het ziekenhuis komen te liggen. Bovendien kan de versnelde her opschaling van de post-OK zorg ondersteund worden, evenals de zorg voor chronische patiënten buiten het ziekenhuis. Op de middellange termijn kan dit model helpen bij het vormgeven van een duurzaam en regionaal zorgnetwerk waarin kwaliteit van zorg geborgd blijft.”
 
Ziekenhuizen en huisartsen in andere regio’s in Nederland met interesse in deze oplossing kunnen contact opnemen met Philips.
Lees meer over hoe technologie de oplossing kan zijn voor hoge werkdruk in de zorg.
 
*Een zuurstofsaturatiemeter is een apparaatje waarmee gemeten wordt in hoeverre het bloed met zuurstof verzadigd is. Dit kan gebeuren in de vorm van een ‘knijper’ die op de vinger gezet wordt om door middel van twee verschillende golflengten infrarood licht de absorptie bij passage door de vinger te meten. Met een saturatiemeter kan de eigen bloedsaturatie worden gemeten.
Foto: Huisarts Bert van Bremen (l) met coassistent Myrna de Man in het monitoringscentrum in Meppel (foto: Frans Paalman)