4TU.Health

Vanaf 4 oktober bundelen de vier Technische Universiteiten (TU Delft, TU Eindhoven, de Universiteit Twente en Universiteit Wageningen) hun expertise op het gebied van medische- en gezondheidstechnologie. Gezamenlijk vormen zij een nieuw 4TU.centre: 4TU.Health. De ambitie van 4TU.Health is een strategische gesprekspartner te zijn voor het ontwikkelen van oplossingen voor de zorguitdagingen van morgen. Technologie is één van de sleutels in de oplossingen voor een bemensbare en betaalbare gezondheidszorg.

Het samenwerken levert de vier technische universiteiten veel op. “Door als vier technische universiteiten samen op te trekken, bundelen we de technische kennis van vier relevante spelers en word je een serieuze gesprekspartner aan tafel”, aldus 4TU.Health-voorzitter Nico Verdonschot op de site van de Universiteit Twente.

Interdisciplinair samenwerken

Aan de vier TU’s worden veel innovatieve zorgoplossingen ontwikkeld. Denk aan robots die het zware werk van verpleegkundigen overnemen, non-invasieve operatie-apparatuur waardoor de patiënt minder pijn ervaart, AI-driven mogelijkheden voor diagnostiek en E-Health technology voor brede preventie.

Voor acceptatie van deze innovatieve oplossingen onder patiënten en zorgverleners en daadwerkelijke implementatie in de praktijk, is het noodzakelijk alle stakeholders vanaf het begin bij een ontwikkelingstraject te betrekken. Alleen samen kunnen zij zorgen dat medische en gezondheidsbevorderende technologie op een goede manier zijn weg vndt naar de (zorg)praktijk en bovendien betaalbaar is.

> Download het eerder verschenen 4TU.position paper ‘Kosten van zorg: hoe medische technologie kan bijdragen aan betaalbare zorg’.

Krachtenbundeling

4TU.health is het aanspreekpunt voor de technische kant van vraagstukken rond zorg en gezondheid. Het centrum is een strategische gesprekspartner voor overheden, gezondheidsfondsen en andere partijen die vernieuwing in de zorg financieren en aanjagen.
Zo is 4TU.Health vanaf het begin partner van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Door binnen DCVA af te stemmen met alle relevante partijen over onderzoek, valorisatie, talent en implementatie, draagt 4TU.Health mede bij aan het verminderen van de cardiovasculaire ziektelast.

MedTech Nederland en Groeifonds

Samenwerking binnen 4TU.Health heeft de vier Technische Universiteiten in staat gesteld samen te werken aan een groot MedTechNL-voorstel voor het Nederlandse nationale groeifonds. Opnieuw samen met allerlei andere relevante publieke en private partners .

4TU.Health team

De regiegroep van 4TU.Health bestaat uit:

  • Nico Verdonschot – Universiteit Twente
  • Carmen van Vilsteren – TU/e
  • Richard Goossen -; TU Delft
  • Guido Camps – WUR
  • Hanneke Bodewes – (secr) Universiteit Twente