Innovatiefonds Ouderenzorg (IFOZ); foto zorg in de thuissituatie

De bouw van een nieuw woonzorgcentrum voor Thebe en GGz Breburg in Breda is inmiddels gestart. Het centrum wordt naar verwachting in het najaar van 2023 in gebruik genomen. 

SMT Bouw & Vastgoed bouwt in opdracht van Thebe het nieuwe woonzorgcentrum met 150 wooneenheden aan de Heilaarstraat in Breda. In dit nieuwe expertisecentrum gaan Thebe en GGz Breburg gezamenlijk de beste zorg op maat ontwikkelen voor ouderen met complexe problematiek, zoals dementie en bijkomende psychiatrische problemen, niet-aangeboren hersenletsel en gedragsproblematiek. De zorginstelling gaat de bewoners van twee oude locaties verhuizen. Voor GGz Breburg komt een gebouwdeel met dertig plekken voor mensen van zestig jaar en ouder met geriatrische problematiek, gecombineerd met levensfaseproblematiek.