Loevestein-Florence
Illustratie: Florence

Het voormalige Florence woonzorgcentrum Loevestein aan de Loevesteinlaan in Den Haag is gekocht door het Bouwinvest Healthcare Fund. Het gebouw wordt gesloopt en vervangen door een nieuw woonzorgcomplex met 144 intramurale zorgappartementen, met daarboven twee woontorens.

In de woontorens bevinden zich zorgappartementen die zo zijn ontworpen dat bewoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, ook met een toenemende zorgvraag. Door de combinatie met een woonzorgcomplex zijn zorgdiensten en voorzieningen dichtbij.

Ook zelfstandig wonen

Florence neemt de zorg in het nieuwe woonzorgcomplex en de thuiszorg voor de bewoners van de zorgwoningen voor haar rekening. Ook senioren die in de toekomst een zorgvraag krijgen, kunnen zelfstandig in de appartementen blijven wonen door gebruik te maken van diensten en faciliteiten van Florence.

Nieuwe vorm

Met dit project aan de Loevesteinlaan, waarin Florence samenwerkt met Fraxus, Stebru en Bouwinvest, wordt een nieuwe vorm van wonen met zorg gerealiseerd. Op maandag 11 april kwamen vertegenwoordigers van de betrokken partijen bij elkaar om op de samenwerking te proosten.