Het conceptbureau Dutchlabel uit Amsterdam start met innovatieve brainstormsessies om de zorg betaalbaar te maken.
10 bijzondere out-of-the-box denkers worden gekoppeld aan 10 bedrijven in de health care, wetenschappers en techneuten om gezamenlijk te brainstormen over de gezondheidszorg van morgen en tot vernieuwende concepten te komen.
Stijgende zorgkosten
De stijgende zorgkosten vormen een bedreiging voor de Nederlandse economie. De economie groeit jaarlijks met 1%, terwijl de zorgkosten jaarlijks met 4% toenemen. Die hoge kosten hebben te maken met de vergrijzing, de hoge loonkosten ten opzichte van de productiviteit, de prijzen van medicijnen, de organisatie van de zorg, onze welvaart, en vele andere zaken. Als we de lastendruk verder verhogen, remt dat onze economische groei. Daar moeten we iets aan doen.
Denktank tegen hoge zorgkosten
Daarom heeft Monique Juffermans van Dutchlabel uit Amsterdam een denktank opgericht om de zorg betaalbaar te maken. Het doel van de denktank is aan te tonen welke vernieuwende resultaten je kunt bereiken met out-of-the-box denken.
Er worden verschillende brainstormsessies georganiseerd voor verschillende ingewikkelde zorgvraagstukken. 10 bedrijven kunnen per brainstormsessie hun zorgvraagstuk met de denktank delen. Retailers, zorgverzekeraars, technische universiteiten- en bedrijven in de health care worden aan elkaar en aan de bijzondere disruptieve denkers gekoppeld om gezamenlijk te brainstormen over de gezondheidszorg van morgen en tot vernieuwende concepten te komen.
Wat is out-of-the-box denken
Out-of-the-box denkers zijn in staat om complexe vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen op een andere manier te bekijken, waar de meeste mensen nog niet aan hadden gedacht. Daardoor ontstaat er hoogwaardige innovatie van spraakmakende en gewilde producten en diensten die betekenis geven aan de samenleving.
Out-of-the-box denken doe je met je linker en rechter hersenhelft tegelijk. 95% van de mensen is linksbreinig en getraind in analytisch denken. 5% van de mensen is rechtsbreinig en creatief. Maar heel weinig mensen kunnen hun beide hersenhelften in balans brengen. Albert Einstein was zo iemand. Hij had een hele brede middle cortex, waarbij er veel kleine bloedvaatjes van de ene hersenhelft naar de andere helft liepen. Daarmee kon hij nieuwe ontdekkingen doen die anderen niet zagen en krijg je innovatie die ertoe doet.
4 out-of-the-box oplossingen
1.: Denk aan pratende medicijnverpakking die uitlegt wat in de kleine lettertjes op de verpakking niet te lezen is.
2.: Te dure medicijnen kunnen nu makkelijker worden vervangen, want medicijngebruikers krijgen voortaan een proefpakket van goedkopere medicijnen in huis, zodat ze zelf kunnen uitproberen dat het goedkopere medicijn net zo goed werkt.
3.: Airbnb voor ouderen door de lege kamers in je huis te delen met andere ouderen, zodat men elkaar helpt tegen onder meer eenzaamheid en zo de hoge zorgkosten van verzorgingstehuizen tegengaat.
4.: De boodschappenapp helpt invalide of zieke mensen aan boodschappen die worden gedaan door buurtbewoners.
Op www.acupofconcept.com staan twintig voorproefjes om de zorg betaalbaar te maken. Dutchlabel roept bedrijven in en buiten de zorgsector op om mee te helpen de zorg betaalbaar te maken en hun zorgvraagstuk in te dienen. Het is niet zo ingewikkeld om de hoge kosten van de huidige zorg op te lossen. We moeten alleen beginnen!