Op 8 oktober wordt de jaarlijkse eHealth-monitor aan minister Schippers op het Mobile Healthcare congres uitgereikt. FMT Gezondheidszorg is partner van dit congres.

‘eHealth is op allerlei fronten in beweging en je wilt ontdekken hoe zaken zich in de loop van de tijd ontwikkelen’, aldus Johan Krijgsman, manager Monitoring & TrendITion bij Nictiz. Samen met het
NIVEL hebben wij voor de derde achtereenvolgende keer gemeten hoe ver Nederland is met eHealth. Daarnaast hebben wij gemeten wat het gebruik is ten opzichte van 2014 en 2013. De resultaten maken we op het Mobile Healthcare congres op 8 oktober bekend. Onze directeur Lies van Gennip en Roland Friele (adjunct-directeur NIVEL) overhandigen dan het rapport aan minister Schippers. Het rapport en de bijbehorende infographic met de belangrijkste resultaten kunt u vanaf dat moment van de website van Nictiz en het NIVEL downloaden.
Nieuw in de eHealth-monitor 2015
Dit jaar is er specifiek naar de meerwaarde voor zorggebruikers/patiënten en artsen gevraagd. Zo vroegen we naar de behoeften van zorggebruikers en mantelzorgers en bij welke eHealth-toepassingen zij voor zichzelf de meerwaarde zien. Bij de artsen is gekeken naar de ICT-problemen en naar de toepassingen waarvan zij verwachten dat hun praktijk zich op gaat richten.
Wat kunt u nog meer verwachten?
Om een vergelijking met 2014 en 2013 te maken, is naar het gebruik en de beschikbaarheid van dezelfde eHealth-toepassingen gevraagd. Voorbeelden van deze toepassingen zijn: het aanvragen
van een herhaalrecept via internet, online bijhouden van je medische status en online inzage in je medische gegevens. Daarnaast is de eHealth-monitor 2015 uitgebreid met onder andere online behandelingen in de GGZ. Kortom de aankomende monitor maakt inzichtelijk in hoeverre Nederland aan de slag is met eHealth.