De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft ziekenhuis MC Slotervaart in Amsterdam een aanwijzing gegeven. De aanwijzing gaat over het operatief proces. Bij inspectiebezoeken werd duidelijk dat hierbij tekortkomingen zijn. Die kunnen ernstige gevolgen hebben voor de patiëntveiligheid.

Wat moet er gebeuren?
MC Slotervaart moet onder meer deze tekortkomingen oplossen:

  • Medewerkers registreren niet goed of de zorgverleners de stopmomenten hebben uitgevoerd. Dit zijn momenten rondom de operatie waarbij de betrokken zorgverleners even stilstaan. Ze checken gezamenlijk of alles volgens de regels verloopt en ze geen vergissingen maken.
  • De overdracht van patiënten moet beter. Dit geldt bijvoorbeeld voor de overdracht van de verpleegkundige van de verpleegafdeling naar de medewerker op de holding (voorbereidingsruimte). En voor de overdracht van de patiënt na de operatie.
  • De instrumenten en apparaten moeten volgens de regels worden bewaard en klaargelegd voor de operaties. Het is van groot belang dat deze steriel zijn.
  • Er mag niet meer geopereerd worden in operatiekamers die niet geschikt zijn voor het type ingreep. Het gaat dan bijvoorbeeld om de plaatsing van orthopedische implantaten en borstvergrotingen.

Het ziekenhuis heeft zelf al een aantal maatregelen genomen. Maar de inspectie heeft er niet genoeg vertrouwen in dat de tekortkomingen daarmee worden opgelost.

Vervolg
De inspectie verwacht dat MC Slotervaart zich inspant om alle tekortkomingen te herstellen. Dit moet voor 1 januari 2017 gebeurd zijn. Met onaangekondigde bezoeken houdt de inspectie dit in de gaten. Daarnaast mag MC Slotervaart een aantal operaties niet uitvoeren in bepaalde operatiekamers. Als de kliniek de aanwijzing niet opvolgt, kan de inspectie een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom opleggen. Zie ook algemene informatie over deze maatregelen.

Op 6 juli 2016 gaf de inspectie het MC Slotervaart overigens ook al een aanwijzing. Het ziekenhuis voldeed niet aan het Convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’. Dit convenant regelt hoe een ziekenhuis veilig moet omgaan met medische technologie in de patiëntenzorg. Het ziekenhuis heeft nog tot 6 januari 2017 om deze problemen op te lossen.

Bron: IGZ