Bij het maken van CTA-scans (scans van de bloedvaten) kan tot 75% minder contrastvloeistof en tot 50% minder straling worden gebruikt.
Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Wouter Nijhof, met de titel ‘Reduction of Contrast Medium Volume and Radiation Dose in CT Angiography’. Scans met contrastmiddel zijn de derde meest voorkomende oorzaak van alle in het ziekenhuis veroorzaakte vormen van acuut nierfalen en nierinsufficiëntie. De gezondheidswinst die behaald kan worden, is dus enorm. Nijhof promoveerde aan de universiteit Twente in samenwerking met de afdeling Radiologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
De implicaties van zijn promotieonderzoek zijn duidelijk. In Nederland worden ongeveer een tot anderhalf miljoen CT-scans met jodiumhoudend contrastmiddel gemaakt, 10 procent daarvan is een CTA-scan.
Risico’s steeds kleiner
Met name patiënten met een aneurysma lopen het risico op nierfalen en nierinsufficiëntie, omdat zij hun leven lang controles krijgen met behulp van onder meer CTA. Maar niet alleen voor hen betekent dit onderzoek goed nieuws. De reductie van contrastmiddel biedt ook de mogelijkheid om bij mensen met een slechte nierfunctie een CTA-scan te maken, waar dat nu vanwege gezondheidsrisico’s niet mogelijk is. Daarnaast neemt de stralingsbelasting ten gevolge van de röntgenstraling van de CT-scan met 50% af, waardoor de risico’s van het ondergaan van een CTA-scan steeds kleiner worden.
Beeldkwaliteit blijft goed
“Met dit promotieonderzoek hebben we de ondergrens opgezocht”, aldus Wouter Nijhof. “Je moet nu een aantal jaren volgens deze procedures werken, dan kan je harde conclusies trekken over de winst. Belangrijk is in elk geval dat de bewustwording van de risico’s rondom het maken van CT met contrastvloeistof scans toeneemt. Met mijn promotie onderzoek toon ik aan dat het maken van een CTA-scan van de aorta met significant minder contrastvloeistof en stralingsbelasting kan, zonder in te hoeven leveren op de beeldkwaliteit. Wellicht is mijn proefschrift een goede aanzet tot vervolgonderzoek met de vraag of de reductie van contrastvloeistof en stralingsbelasting ook kan gelden voor CT scans met contrastvloeistof van andere gebieden/organen in het lichaam.”
Promotie Wouter Nijhof
Wouter Nijhof studeerde Technische Geneeskunde en promoveerde op 11 december 2015 aan de Universiteit Twente (faculteit EWI). Een digitale versie van het proefschrift ‘Reduction of Contrast Medium Volume and Radiation Dose in CT Angiography’ is opvraagbaar. Promotors zijn radioloog dr. MJ.C.M. Rutten (Jeroen Bosch Ziekenhuis) en prof.dr.ir. C.H. Slump (UT Twente).
Bron: Jeroen Bosch Ziekenhuis.