Foto: Medical Delta.

Acht hoogleraren zijn op 15 november 2022 gelijktijdig geïnaugureerd als ‘Medical Delta hoogleraar’ bij de Universiteit Leiden, het LUMC, de TU Delft, Erasmus Universiteit en/of het Erasmus MC. Met een aanstelling bij tenminste twee van deze vijf academische instellingen combineren zij technologie en gezondheidszorg in hun hoogleraarschap.

Medical Delta is een samenwerkingsverband tussen de TU Delft, Erasmus MC, Erasmus Universiteit, LUMC en Universiteit Leiden en vier Zuid-Hollandse hogescholen en heeft als doel technologische oplossingen voor duurzame zorg te realiseren.

Toekomstbestendige zorg

Om de gezondheidszorg toekomstbestendig te houden, is een andere benadering nodig. Technologische innovaties kunnen hieraan bijdragen, maar daarvoor is discipline-overstijgende samenwerking en een goede inbedding van innovaties in de (zorg)praktijk essentieel. De acht nieuwe Medical Delta hoogleraren zoeken actief deze samenwerking op voor hun onderzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van betere diagnostiek voor kanker, fundamenteel onderzoek naar de bestrijding van virusinfecties of een gerichtere aanpak van artrose. Hun inauguratie is een erkenning van hun verdiensten en tevens een aanmoediging om als ambassadeur op te treden voor verdere samenwerking op het gebied van health & technology.

Samenwerking onmisbaar voor zorgtransitie

“Of het nu gaat om fundamenteel onderzoek dat meerdere wetenschappelijke disciplines beslaat, of om het inbedden van veelbelovende innovaties in de zorgpraktijk: het kan niet zonder goede samenwerking,” zegt prof. dr. Frank Willem Jansen, voorzitter van Medical Delta. “De juiste partijen bij elkaar brengen, goed luisteren en doorvragen, en actief zoeken naar gemeenschappelijke doelen en belangen: het is een vak op zich. Het vergt daarnaast moed om voor jou onbekende paden in te slaan. De acht nieuwe Medical Delta hoogleraren hebben zich allen bewezen op dit vlak. Hun benoeming helpt hen verder in de voortrekkersrol die zij al nemen en draagt daarin bij aan de zorgtransitie die voor ons ligt.”

Hoogleraren op een rijtje

De acht nieuwe Medical Delta hoogleraren en hun onderzoek zijn:

Prof. dr. Sita Bierma-Zeinstra (Erasmus MC, TU Delft) – onderzoek naar vroegere
behandeling en preventie van artrose door, met behulp van biomechanische modellen, de
gewrichtsbelasting en gewrichtsgroei te optimaliseren (onderdeel van het wetenschappelijke programma
Medical Delta: Improving Mobility with Technology).

Prof. dr. Ariane Briegel
(Universiteit Leiden, TU Delft) – onderzoek naar de interactie
tussen bacteriën en hun menselijke gastheer tijdens infecties om betere behandelmethodes
voor infectieziekten te ontwikkelen.

Prof. dr. Lioe-Fee de Geus-Oei (LUMC, TU Delft) – onderzoek naar kankertherapie op
maat zodat, met behulp van moleculaire imaging technieken, voor iedere patiënt de meest
effectieve behandeling kan worden gekozen.

Prof. dr. ir. Maaike Kleinsmann (TU Delft, LUMC) – onderzoek naar het effectief inzetten
van ‘remote patient management’ platformen via welke patiënten en zorgverleners op
afstand data uitwisselen (onderdeel van het wetenschappelijke programma’s
Medical Delta
Cardiac Arrhythmia Lab
en Healthy Society).

Prof. dr. Gijsje Koenderink (TU Delft, Erasmus MC) – onderzoek naar materiaaleigenschappen van menselijke cellen en weefsels om meer inzicht te krijgen in de
werking hiervan en eventuele afwijkingen te detecteren.

Prof. dr. Maureen Rutten-van Mölken (Erasmus Universiteit, LUMC, TU Delft) – onderzoek
naar de betaalbaarheid van digitale medische technologie en de aansluiting hiervan bij
marktbehoeften en de zorgpraktijk (onderdeel van het wetenschappelijke programma

Medical Delta’s Journey from Prototype to Payment
).

Prof. dr. Marion Smits (Erasmus MC, TU Delft) – onderzoek naar diagnosticeren van
hersentumor op basis van MRI en beeldanalyse methoden, zodat hier geen hersenoperatie
meer voor nodig is (onderdeel van de wetenschappelijke programma’s
HollandPTC Medical
Delta program on HTA value proposition
en Medical Delta Cancer Diagnostics 3.0: Big Data
Science of in & ex vivo Imaging
).

Prof. dr. Eline Slagboom (LUMC, TU Delft) – onderzoek naar computationele methoden
om meer inzicht te krijgen in factoren die het risico op ouderdomsziekten vergroten of
verkleinen, en uiteindelijk het vitaal oud worden te stimuleren (onderdeel van het
wetenschappelijke programma
METABODELTA: Metabolomics for clinical advances in the
Medical Delta
).

Topwetenschappers

Medical Delta benoemt jaarlijks hoogleraren tot ‘Medical Delta hoogleraar’. In totaal zijn er nu 32 Medical Delta hoogleraren. Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in de top van de academische wereld, zo ook het aandeel vrouwelijke Medical Delta hoogleraren. Dat de acht nieuwe benoemingen allen vrouwelijke hoogleraren zijn, is volgens Jansen een erkenning voor het werk en onderzoek dat vrouwelijke wetenschappers verrichten binnen Medical Delta. “Ze stonden al langere tijd op de nominatie en het zijn stuk voor stuk topwetenschappers. Het thema ‘gamechangers’ was voor ons een mooie gelegenheid om met hen het aantal vrouwelijke Medical Delta hoogleraren flink te verhogen. Medical Delta hoogleraren zijn de boegbeelden van ons samenwerkingsverband. We hopen dat we hiermee jonge vrouwelijke wetenschappers en besturen van universiteiten inspireren om het aantal vrouwelijke wetenschappers in de top te verhogen.”

Technologie ervaren

De inauguratie vond plaats tijdens de Medical Delta Conference, waar het thema Technology: The Gamechanger for Health centraal stond – gelijk aan het dagthema ‘gamechangers’ van Leiden City of Science. In de Hooglandse Kerk in Leiden konden bezoekers ervaren hoe technologie een ‘gamechanger’ kan zijn voor wetenschappelijk onderzoek en voor de gezondheidszorg. Zorgtechnologische bedrijven uit Zuid-Holland lieten bezoekers ervaren hoe hun innovatie de gezondheidszorg verandert.

Bron: Persbericht