NEN-norm-kwaliteit

De normcommissie Steriliseren & Steriliteit komt begin 2023 met nieuwe richtlijnen, nieuwe basisinformatie en trekt ook een aantal documenten in. De commissie volgt internationale normontwikkelingen en ontwikkelt ook nationale richtlijnen en basisinformatie. Het gaat daarbij onder andere over ultrasoon reinigen, houdbaarheid van gesteriliseerde medische hulpmiddelen in instellingen en waterkwaliteit.

De afgelopen periode is gewerkt aan een aantal documenten. Er komt een aantal nieuwe publicaties aan, van een aantal documenten is besloten deze in te trekken.

Nieuwe richtlijnen en basisinformatie in ontwikkeling

De richtlijn UV – Desinfectie of sterilisatie nadert afronding. Naar verwachting wordt deze in het eerste kwartaal van 2023 gepubliceerd als ontwerp. Waarna normontwikkeling tot een NEN norm start. Geïnteresseerden kunnen hiertoe contact opnemen met NEN.

R5301 ‘Houdbaarheid van gesteriliseerde medische hulpmiddelen in instellingen’ is in revisie. Op dit moment is de revisie echter gepauzeerd. De normcommissie zal de beroepsverenigingen hierover informeren. Het eerder definitief gepubliceerde document van blijft van kracht, tot nadere berichtgeving door NEN.

R6103 ‘Valideren van stoomsterilisatoren voor medische hulpmiddelen’. Het document is in 2020 gepubliceerd.

R8132 ‘Aanschaf en instandhouding van decontaminatie apparatuur voor medische hulpmiddelen’. Dit document is in de afrondingsfase en wordt naar verwachting begin 2023 gepubliceerd.

B 9230 ‘Ultrasoonreinigings-baden’. Document nadert afronding en zal naar verwachting uiterlijk eerste kwartaal van 2023 worden gepubliceerd.

Ingetrokken richtlijnen en basisinformatie

Besloten is om de volgende twee documenten in te trekken:

  • B 6210 ‘De nauwkeurigheid van meetsystemen’.
  • B 6400 ‘Het aansluiten van apparatuur op de drinkwaterleiding’.

Werkwijze en procedure

In 2019 is de commissie gestart met de afspraak om nationale documenten in lijn te brengen met normontwikkeling en een projectmatige aanpak te hanteren. Verschillende belanghebbende partijen maken deel uit van de normcommissie ‘Steriliseren & Steriliteit’ en toetsen de inhoud aan de actualiteit. NEN faciliteert en coördineert dit proces. Deelname aan de normcommissie staat open voor alle (mogelijk) belanghebbende partijen op het gebied van sterilisatie van medische hulpmiddelen. De normcommissie werkt met werkgroepvormen, de zogenoemde Task Forces (TF’s). Deze werken aan de inhoud van de documenten. Vervolgens toetst de normcommissie die documenten in een aantal ontwikkelstadia, via een procedure vergelijkbaar met die voor normontwikkeling. Het besluit om uiteindelijk over te gaan tot publicatie wordt genomen door de normcommissie.

Bron: Persbericht NEN