Actiz videocollege Informatieveiligheid
Foto: Actiz

Branchevereniging Actiz biedt binnen haar programma Actiz Academie een videocollege voor bestuurders over informatieveiligheid. Het college gaat in op wat bestuurders moeten weten en wat hun rol is om hun digitale organisatie te beschermen.

Als bestuurder ben je eindverantwoordelijk voor de digitale veiligheid van je organisatie. Dat is belangrijk om de continuïteit van zorg aan je cliënten te garanderen. Maar ook om een crisis, boetes, of ongewenste media-aandacht te voorkomen. Wat moet en kan je als bestuurder doen om de informatie binnen je organisatie veilig te houden?

Cybercriminaliteit en -security

Zorginstellingen en hun bestuurskoepels hebben, ook in Nederland, in toenemende mate te maken met cybercriminaliteit. Vorig jaar publiceerde expertisecentrum Z-CERT het rapport ‘Cybersecurity Dreigingsbeeld Zorg 2020’. Z-CERT is als expertisecentrum op het gebied van cybersecurity in de zorg opgericht in 2017. Dat was een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse ggz. Naast het geschetste beeld van actuele dreigingen biedt het rapport ook praktische handreikingen voor zorgorganisaties.

Videocollege

In het videocollege ‘Informatieveiligheid’ neemt tutor en adviseur Martina Bartelink de cursist mee: wat is informatieveiligheid eigenlijk en welke rol speel je als bestuurder? Het videocollege bestaat uit een introductie, zes inhoudelijke video’s en een afronding. Hieronder is de trailer te zien.

Het hele videocollege Informatieveiligheid is te volgen op de website van Actiz, en is vrij te volgen voor iedereen die (mede-) bestuursverantwoordelijkheid draagt voor cybersecurity in zijn of haar zorgorganisatie. En ook voor alle andere belangstellenden!