Voor cliënten is het belangrijk dat zij goed zicht hebben op het actuele aanbod van zorgorganisaties.

Om hieraan tegemoet te komen heeft ActiZ –op basis van de VVT-database- een samenwerking gesloten met drie websites: ZorgkaartNederland.nl, KiesvoorjeZorg.nl en Woonz.nl. Leden van ActiZ krijgen korting wanneer zij gebruik maken van deze sites. ActiZ breidt deze samenwerking nu uit door de geriatrische revalidatiezorg beter inzichtelijk te maken voor cliëntkeuze.

Profilering geriatrische revalidatiezorg
De diverse locaties waar deze vorm van zorg geleverd wordt, zullen als specifieke ‘GRZ’ locatie te vinden zijn op ZorgkaartNederland.nl en KiesvoorjeZorg.nl. Daarnaast zal er op de sites meer informatie komen over de geriatrische revalidatiezorg in algemene zin. Op deze wijze geeft ActiZ meer bekendheid aan de geriatrische revalidatiezorg. In deze sector worden jaarlijks 45.000 cliënten opgenomen en dit aantal steeg de afgelopen jaren steeds. Toch is deze zorg bij de cliënt niet goed bekend.

Aanpassingen VVT database
Op dit moment verkent ActiZ welke aanpassingen in de VVT-database noodzakelijk zijn voor het doorleveren van de juiste informatie aan bovengenoemde websites. Hierbij laat zij zich adviseren door de adviesgremia over de GRZ binnen ActiZ. De aanpassingen in de database gaan bijvoorbeeld over het opnemen van de opnameduur van cliënten, het percentage cliënten dat terugkeert naar de oorspronkelijk thuissituatie, de soorten zorg die worden geleverd (doelgroepen, ambulante zorg) en het type behandelaren. Aanpassing van de database op deze elementen betekent dat deze gegevens op termijn, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, naar de sites kunnen worden doorgeleverd.

Zorglocaties geriatrische revalidatiezorg beschikbaar via keuzesites
Er lopen gesprekken met zowel Zorgkaart Nederland als KiesvoorjeZorg.nl om verder vorm te geven aan de wijze waarop deze informatie op de sites beschikbaar wordt gemaakt. Wij streven ernaar dat in het najaar de locaties voor geriatrische revalidatiezorg als ‘GRZ – locaties’ vindbaar zijn, zodat cliënten ook de GRZ-zorg goed vinden en van een cliëntoordeel kunnen voorzien.

Bron: ActiZ