Om het toenemende aantal geriatrische patiënten met een heupfractuur zo goed mogelijk te behandelen, heeft het ADRZ een Geriatrische Trauma Unit (GTU) ingericht. Dankzij deze afdeling neemt de kwaliteit van zorg toe, daalt het aantal complicaties en overlijden minder oudere patiënten na een heupfractuur. De komst van de nieuwe afdeling sluit aan op het streven van het ADRZ om in 2017 het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis te bemachtigen.

Enorme impact
Jaarlijks breken ruim 15.000 Nederlanders hun heup, vrijwel altijd door een val. Ruim driekwart is 80 jaar of ouder. Een gebroken heup op oudere leeftijd heeft een enorme impact op een patiënt. Ruim 30 procent van deze patiënten is een jaar na het ontstaan van de fractuur overleden. Een goede organisatie van zorg bij deze patiënten is dus letterlijk van levensbelang. In het ADRZ is de zorg voor de oudere patiënt met een heupfractuur volgens de nieuwste richtlijnen geborgd.

Patiënten worden sinds kort opgenomen op de Geriatrische Trauma Unit (GTU) en behandeld door een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit de traumachirurg of orthopeed, een geriatrisch team, (transfer)verpleegkundigen, verpleeghuisartsen en fysiotherapeuten. Speciaal ontwikkelde protocollen zorgen voor een gestroomlijnd proces van opname en ontslag. Voor een succesvol herstel wordt gewerkt met de nieuwste technieken en procedures. De operaties worden alleen uitgevoerd door gespecialiseerde traumachirurgen of traumaorthopeden.

Elektronisch zorgpad
In het ADRZ wordt gebruikgemaakt van een elektronisch zorgpad, waarbij de zorg zoveel mogelijk is gestandaardiseerd op basis van de meest recente landelijke protocollen. De kans op fouten wordt daardoor verkleind. Ilja Goetheer, Physician Assistant en Ilse Reins, Physician Assistant in opleiding, zijn op de GTU vast aanspreekpunt voor alle artsen en verpleegkundigen, maar ook voor de patiënt en de familieleden. Een belangrijk onderdeel van de behandeling van patiënten met een heupfractuur is de screening op osteoporose ofwel botontkalking. De kans op osteoporose in deze groep patiënten is groot en screening hierop is belangrijk omdat adequate behandeling tot wel de helft van volgende botbreuken kan voorkomen. Uit landelijke data blijkt dat met name de oudere, kwetsbare patiënt niet gescreend wordt op osteoporose, terwijl juist deze groep veel baat heeft bij de behandeling van osteoporose.
Gijs de Klerk, traumachirurg en oprichter van de GTU, promoveert in januari 2017 op het optimaliseren van de screening op osteoporose en weet als geen ander welke meerwaarde goede screening heeft.

Een toenemend aantal geriatrische traumapatiënten is aangewezen op zorg. Door de multidisciplinaire samenwerking, protocollering en automatisering neemt de kwaliteit van zorg in het ADRZ toe, daalt het aantal complicaties en neemt ook het sterftecijfer onder oudere patiënten af. Snelle doorstroming uit het ziekenhuis naar een vervolginstelling of, indien mogelijk, naar huis, is essentieel om complicaties te voorkomen en een snel herstel te bevorderen. Dit is precies waar de GTU voor bedoeld is: het verbeteren van de kwaliteit van de integrale behandeling bij de oudere heupfractuurpatiënt.

Bron: ADRZ