Bij tien patiënten die tussen 2014 en 2015 in het ADRZ opgenomen zijn geweest, is de VRE-bacterie vastgesteld. De patiënten zijn afkomstig van verschillende afdelingen.
Daarnaast heeft het Erasmus MC in 2015 bij vier andere patiënten die overkwamen vanuit het ADRZ de bacterie gevonden. Het is nog niet duidelijk of er momenteel patiënten in het ADRZ verblijven die de VRE-bacterie dragen.
Het Erasmus MC heeft besloten patiënten die worden overgeplaatst vanuit het ADRZ naar het Erasmus EMC tot nader order eerst geïsoleerd te verplegen en te screenen op VRE-dragerschap. Het ADRZ gaat onderzoeken of momenteel in het ziekenhuis patiënten liggen die, zonder dat dit wordt bemerkt, drager zijn van de VRE-bacterie. De afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie verrichten daarom op maandag 14 december een VRE-prevalentieonderzoek onder alle patiënten die langer dan twee dagen zijn opgenomen.
Enterokok
VRE is de afkorting van vancomycine-resistente enterokok. De enterokok is een bacterie die bij mensen in de darmen voorkomt. Bij gezonde mensen is deze bacterie ongevaarlijk. Bij ernstig zieke patiënten kan deze bacterie een infectie veroorzaken waarvoor behandeling met antibiotica noodzakelijk is. Wanneer deze bacterie niet meer reageert op de behandeling met antibiotica spreken we van VRE. Dit betekent dat infecties veroorzaakt door de VRE-bacterie moeilijk te behandelen zijn. Over het algemeen hebben gezonde mensen die de VRE-bacterie bij zich dragen geen klachten. Ook bij ernstig zieke patiënten veroorzaakt de bacterie slechts zelden ernstige infecties. Veel patiënten in ziekenhuizen zijn drager van de VRE-bacterie zonder er zieker van te worden.
De VRE-bacterie kan via contact met de ontlasting of besmette voorwerpen zoals de toiletbril of deurkruk worden overgedragen. Overdracht van de bacterie kan worden voorkomen door hygiënemaatregelen strikt na te leven. Het is niet bekend hoe vaak de VRE-bacterie in ziekenhuizen voorkomt. Ziekenhuizen zijn niet verplicht om een uitbraak van de VRE-bacterie te melden.
Bron: ADRZ.