De Raad van Bestuur van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) sluit niet uit dat bij de reeds lopende reorganisatie een aantal gedwongen ontslagen zal vallen.

De Raad van Bestuur is daarom van plan bij het UWV collectief ontslag aan te vragen voor ongeveer veertig werknemers. Daarnaast worden tijdelijke contracten niet verlengd.
De reorganisatie, die dit voorjaar in gang is gezet, dient een kwalitatief en een financieel doel. De poliklinieken en de secretariaten worden gemoderniseerd om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. Patiënten kunnen straks via een centraal punt alle afspraken maken. Bij telefonisch contact komen zij direct bij de juiste medewerker terecht. Bovendien wordt het eenvoudiger om afspraken bij verschillende disciplines aaneensluitend op één dag te plannen. Ook kunnen over een langere termijn afspraken worden gepland, waardoor de wachtlijsten aanmerkelijk zullen verkorten. Werkprocessen worden aangepast, waardoor medewerkers meerdere poli’s kunnen ondersteunen. Het aantal functies wordt teruggebracht en met opleidingen wordt de kwaliteit van de medewerkers verbeterd.
Daarnaast moet het ADRZ bezuinigen om financieel gezond en toekomstbestendig te worden. Dit voorjaar is aangekondigd dat in totaal honderd banen worden geschrapt. Voor een belangrijk deel wordt dit aantal bereikt met de reorganisatie bij de poliklinieken. Uitgangspunt is dat medewerkers die boventallig zijn, worden begeleid naar een nieuwe functie in of buiten het ADRZ.
Het verdere verloop van de reorganisatie is maandag 31 augustus besproken met de vakbonden. Daarbij streeft het ADRZ ernaar, met de bonden een Sociaal Plan af te spreken.